Borås Stad

Regeringes besked om placeringen av SP:s ägarbolag

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2016 09:31 CEST

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Rise:s styrelseordförande Pia Sandvik presenterade idag den nya inriktningen för Rise, där SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ingår. Förändringen innebär att ledningen av bolaget och huvudkontoret flyttas från Stockholm till Göteborg.

– SP är ett av våra viktigaste företag och vi hade önskat att huvudkontoret placerats i Borås. Här finns redan de organisatoriska förutsättningarna. Men att det nu blev Göteborg är bättre än att det ligger i Stockholm, säger Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Rise Research Institutes of Sweden AB är statens ägarbolag för delägande i svenska industriforskningsinstitut, där bl a SP ingår. Bolaget har regeringens uppdrag att samla den svenska institutsektorn och stärka dess roll i innovationssystemet.

– Borås kommer att fortsätta att vara ett kluster för forskning på institutnivå och det är viktigt att ledningen stärker SP:s ledande roll inom detta område, säger Ulf Olsson.

SP är en viktig partner och naturlig del av Västsveriges innovationssystem och industriella utveckling, bl a genom den unika testanläggningen för trafiksäkerhet Astazero. Företaget är en av de största arbetsgivarna i Borås med cirka 700 medarbetare och en arbetsplats med hög akademisk nivå.

– Vår uppgift blir nu att samverka med koncernledningen för att stärka och utveckla verksamheten på SP i Borås. Det är ett framgångsrikt företag som har vuxit, utvecklats och lett till många arbetstillfällen, säger näringslivschef Anders Glemfelt.

Mer information genom Ulf Olsson, tfn 0705-23 30 22, och Anders Glemfelt, 0705-26 31 37.