Dietisternas Riksförbund

Regeringsbeslut för säkrare vård i Stockholms stad: Dietister i äldreomsorgen tredubblas nästa år!

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 18:18 CET


<!--EndFragment-->

Enligt beslut i Äldreförvaltningen i Stockholms stad ska antalet dietisttjänster inom särskilt boende öka från tre till nio tjänster under 2016. Allt fler förstår dietistens kompetens i djupa nutritionsfrågor och ser sambanden med säker vård, inte minst när det gäller sjukdomsrelaterad undernäring hos äldre.

Tjänsterna finansieras av Socialstyrelsens stimulansmedel för ökad bemanning och fördelas på 14 stadsdelar med totalt nära 1 miljon invånare.

– Vi är mycket glada över beslutet om fler dietisttjänster i äldreomsorgen. Det innebär att de mest sköra äldre i Sveriges mest folkrika kommun kommer att ha bättre tillgång till kompetent nutritionsbehandling. Det här är en bra start som vi hoppas blir vägledande för andra kommuner, säger Josephine Garpsäter, Nutritionsansvarig dietist i Sundbyberg och ordförande i Dietisternas riksförbunds sektion för geriatrisk och gerontologisk nutrition.

– Vi hoppas att beslutet kommer att inspirera fler att anställa dietister inom äldreomsorgen. Att ta in en dietist på timmar ”när det behövs” räcker inte – för att se behovet krävs att man har en gedigen grund­kompetens. Med en dietist på plats kan man implementera rutiner och lyfta nutritionsfrågorna dagligen.

– Att en person som vårdas inom äldreomsorgen går ner i vikt eller slutar äta är inte ”naturligt”. Man måste gå till botten med orsakerna för att komma fram till vilken lösning som är bäst för individen. 

– Nutritionsbehandling är lika kunskapskrävande som annan medicinsk behandling. I vissa kommuner ordinerar icke legitimerad personal nutritionstillägg och näringspreparat – vi skulle knappast låta en person utan legitimation ordinera läkemedel, understryker Josephine Garpsäter.

– DRF har bedrivit ett idogt arbete under lång tid. Vi har förtydligat hur viktiga och komplexa nutritionsfrågorna är, och visat att nutritionsbehandling ger resultat. Vi har jobbat på bred front och påverkat beslutsfattare på olika nivåer.

– Nu har man äntligen börjat ta nutritionen ta på allvar. Nu vet kommunpolitikerna vad dietister gör och vad nutrition är, och man diskuterar frågan i nämnder och andra beslutsfattande organ. Dietister kallas allt oftare in som sakkunniga i olika sammanhang.

Beslutsunderlaget gör gällande att det är legitimerade dietister som ska utföra arbetet och innebär att det kommer att finnas ytterligare sex dietistertjänster som resurs för särskilda boenden inom äldreomsorgen i Stockholms stad. Detta kommer att skapa förutsättningar för att arbeta individuellt med näringsrelaterade frågor samt med upphandling, utbildning och kompetenshöjning hos den personal som möter patienten.

I den nya samverkansöverenskommelsen med landstinget förtydligas kommunernas ansvar för att tillhandahålla dietistkompetens i särskilda boendeformer för äldre. I Stockholms stad finns idag 3 dietisttjänster varav 1 finansieras av stimulansmedel för ökad bemanning.

Beslutet innebär att antalet dietisttjänster inom äldreomsorgen i Stockholms stad utökas med ytterligare 6 tjänster under 2016, bland annat till följd av att äldreomsorgscheferna i de stadsdelsförvaltningar som inte har dietister önskar tillgång till dietistkompetens.

 

För ytterligare upplysningar vänligen kontakta:

Josephine Garpsäter, Nutritionsansvarig Dietist

Äldreförvaltningen Sundbybergs stad

tfn: 08-706 86 24E-post: josephine.garpsater@sundbyberg.se 

För upplysningar om Dietisternas riksförbund kontakta:

Elisabet Rothenberg, Ordf. Leg. dietist, bitr. professor

Dietisternas riksförbund

tfn: 0706-41 45 81 E-post: elisabet.rothenberg@hkr.se  

<!--EndFragment-->