Kulturdepartementet

Regeringsbeslut om instruktion för Myndigheten för kulturanalys

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 15:05 CET

I dag har regeringen beslutat om förordning med instruktion för Myndigheten för kulturanalys. Instruktionen kommer att träda i kraft den 1 april 2011, då myndigheten inleder sin verksamhet.
Myndigheten för kulturanalys kommer att ha till uppgift att, med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. I uppgiften ingår att analysera utvecklingen både inom detta område och inom andra samhällsområden som har betydelse för kulturlivet. Vidare ska myndigheten, inom sitt ansvarsområde bistå regeringen med underlag och rekommendationer som kan ligga till grund för utveckling och omprövning av politiken.

– Myndigheten för kulturanalys kommer att få en betydelsefull roll och ge oss mer kunskap inför den fortsatta utvecklingen av kulturpolitiken, inte minst vad gäller samverkansmodellen, säger Lena Adelsohn Liljeroth.

Med Myndigheten för kulturanalys vill regeringen stärka den oberoende analysen och uppföljningen inom kulturområdet eftersom, det fram tills nu inte funnits någon fristående myndighet med ett övergripande ansvar för analys av hela kulturområdet.

- För första gången kommer vi därmed få en mer samlad bild av kulturområdet; såväl det som stöds med offentliga medel men också den kultur som sker ideellt och kommersiellt, fortsätter Lena Adelsohn Liljeroth.
Sara Bengtsson
Pressekreterare hos
Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91