Nyhetsbrevet Vi Resenärer

Regeringsförslag som kan ge bättre tågtrafik

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 09:48 CEST

Evakuering av resenärer som suttit fast i två timmar.

Regeringens förslag om att Trafikverket ska få böta när järnvägens infrastruktur inte håller avtalad standard har fått en positiv respons från Trafikverket.  Även SJ har en positiv syn på förslaget men pekar på svårigheterna att kartlägga ansvaret när en störning inträffar.

Förslaget berör inte resenärerna direkt men indirekt i mycket hög grad. Med den EU-förordning som trädde i kraft i slutet av förra året är SJ och de andra tågbolagen skyldiga att ersätta resenärerna vid större tågförseningar.  - SJ och Arlanda Express införde, innan denna förordning trädde i kraft, egna restidsgarantier. -  Det är ju därför helt logiskt att tågbolagen i sin tur får kompensation från Trafikverket när förseningen beror på infrastrukturen. Intresset från andra bolag att komma upp på spåren ökar också när de inte själva behöver stå för hela garantikostnaden.

Förslaget innebär vidare att varje större trafikstörning måste utredas och ansvarsförhållandet klarläggas. Det verkar som om detta inte sker i dag, vilket kan vara en orsak till att förseningarna inte minskar. En försening får inte tas med en "klackspark".

Järnvägssektorn måste höja kvaliteten i dagens trafik innan kostsamma planer på höghastighetsbanor sätts i verket. Det är inte brist på spår som ligger bakom dagens alla förseningar. Det kan man utläsa av de beredskapsplaner som Trafikverket och SJ tagit fram inför kommande vinter.

Vidare måste tågbranschen "gilla läget", dvs. göra bäst möjliga utifrån befintliga resurser, som bussbranschen och flyget gör.

Regeringens förslag kommenteras ytterligare i nästa nummer av tidskriften Vi Resenärer.

Idégruppen Vi Resenärer
Jan-Åke Bosell

Idégruppen Vi Resenärer har i över 15 år bevakat utvecklingen inom kollektivtrafiken med utgångspunkt från konsumentens/resenärens önskemål. Vi har över 15-års erfarenhet bakom oss och har under årens lopp samlat på oss en unik kunskap om att vara konsument inom kollektivtrafiken jämfört med att åka bil. Mer information finns på www.vireser.se.
Erbjudande: Prenumeration av våra veckovisa nyhetsbrev och vår tidning sept-dec för endast 250 kr.