LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Regeringsförslag - svek mot markägarna

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 14:56 CET

 

Regeringens förslag om nya ersättningsregler vid expropriation är inte tillräckliga. Förslag saknas om vinstdelning vid tvångsinlösen. Det innebär att markägarna även fortsättningsvis måste subventionera de stora eljättarnas och telekomföretagens miljardvinster.

Igår skickade regeringen ett förslag om nya regler för ersättning vid expropriation till Lagrådet för granskning. Förslaget innebär att det ska göras ett schablonpåslag på expropriationsersättningen med 25 procent av fastighetens marknadsvärde, rätten till ersättning för så kallade förväntningsvärden upphävs och det är inte längre möjligt att göra toleransavdrag från expropriationsersättningen.

– Det är viktigt att en markägare som tvingas avstå mark upplever att ersättningen är skälig och rättvis. Förslagen är ett litet steg i rätt riktning men långtifrån tillräckliga. En stor besvikelse är dock att regeringen inte lägger fram förslag om vinstfördelning. Här sviker regeringen äganderätten, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

Utebliven vinstfördelning innebär att enskilda aktörer som börsnoterade elbolag eller telekommunikationsföretag även fortsättningsvis kan tvinga till sig mark i vinstsyfte utan att behöva betala markägaren någon del av den ekonomiska nyttan av expropriationen.
Dessutom har inte markägare rätt att få sina kostnader för sakkunnigt biträde vid lantmäteriförättning betalda av den som tvångsinlöser.

– Det ger den kommersiella aktören ett processuellt övertag. Regeringen är medveten om detta men avstår från att föreslå en förändring. Här vänder regeringen markägarna ryggen i en viktig rättssäkerhetsfråga, säger LRFs chefsjurist Fredrik Bonde.

För frågor eller kontakt med Lars-Göran Pettersson,
LRFs presstjänst, 08-787 57 77

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 13 år i rad och vid årsskiftet hade LRF 169 762 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.