Moderaterna

Regeringsförslaget hot mot långtidssjukskrivna

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 15:22 CEST

- En evig medfinansiering av sjukpenningen med 15 procent för arbetsgivarna kommer att göra företagare ännu mer tveksamma att anställa någon som har varit eller är långtidssjukskriven. Det är särskilt olyckligt eftersom ett nytt arbete i många fall är den enda lösningen för individen att återkomma till arbetslivet. Det gäller exempelvis den ökande andelen sjukskrivna på grund av utmattningsdepression.Det säger Per Westerberg, moderat riksdagsledamot och talesman i sjukförsäkringsfrågor, med anledning av att regeringen presenterar sin proposition om ”Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro”.

- Vi vill i stället underlätta för arbetsgivarna att anställa långtidssjukskrivna genom att halvera arbetsgivaravgiften och tillåta provanställning under lika lång tid som sjukskrivningen har varit. För att den enskilde ska våga steget att byta jobb ska det vara möjligt att vara tjänstledig för att prova det nya jobbet under lika lång tid.

- Vi vill även avskaffa regeln i lagen om anställningsskydd att man kan räkna dubbla turordningsår efter fyllda 45 år och som också gör det mer riskfyllt för en arbetsgivare att anställa någon som är över 45 år. Just när man kommit till den ålder när man kanske skulle behöva byta jobb för att inte bli sjuk så finns en regel som försvårar detta.