Kvadrat

Regeringskansliet tecknar avtal med Kvadrat avseende informations- och kommunikationstjänster

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 11:34 CET

Kvadrat är utsedd att teckna avtal gällande den upphandling som Regeringskansliet genomfört inom informations- och kommunikationstjänster.

Regeringskansliet har genomfört en upphandling avseende informations- och kommunikationstjänster för Regeringskansliet. Sammanlagt 98 anbud inkom. Utvärderingen är nu klar och avtal kommer att tecknas med olika leverantörer inom de nio delområden som upphandlingen omfattade.

Avtalet avser tiden från och med den 1 mars 2011 till och med den 28 februari 2013, med möjlighet till förlängning i ytterligare högst 24 månader. Det finns ingen angiven volym för de kommande åren, men under åren 2007-2010 beställde Regeringskansliet informations- och kommunikationstjänster från befintliga ramavtal för ca 30 miljoner kronor per år.

Inom området Personaluthyrning inom informationsområdet har tre leverantörer erbjudits att teckna avtal, varav Kvadrat är ett av de utvalda bolagen.

”I en tid av ökad konkurrens och behov av att leverera högre kvalitet till bättre kostnadsstruktur har specialiseringen i näringslivet pågått länge”, säger Hans Uhrus, VD Kvadrat Kommunikation. ”Det är mycket glädjande att vi nu återigen ser att vår inriktning på att locka till oss toppkrafterna i den svenska kommunikationsbranschen ger så goda resultat hos en erfaren och krävande kund”.

”Vi ser fram mot ett nära och djupt samarbete med Regeringskansliet och vet att detta kommer att ytterligare befästa vår position som en ledande aktör inom kommunikationsområdet, både vad gäller interimsuppdrag och även vår nyligen lanserade tjänst Outsourcad Kommunikationsavdelning”, fortsätter Hans Uhrus.

”Genom vårt breda nätverk av specialister och generalister inom kommunikation får Regeringskansliet spetskompetens anpassad efter sina behov, både kompetensmässigt och tidsmässigt, samtidigt som våra konsulter utvecklas i sin yrkesroll”, avslutar Hans Uhrus.

För mer information se gärna; www.regeringen.se/upphandlinginfokom 

För mer information kontakta

Hans Uhrus, VD Kvadrat Kommunikation, 0768 950101, hans.uhrus@kvadrat.se

 

Kvadrat Kommunikation – våra kunders specialister

Kvadrat Kommunikation är ett personalägt konsultbolag med fokus på kundernas behov och konsulternas välbefinnande och utveckling. Kvadrat resursbemannar kommunikationsuppdrag med marknadens bästa och mest attraktiva konsulter och tillhandahåller strukturellt förpackade kommunikationstjänster till både företag och offentlig sektor. Bland dessa finns Outsourcad Kommunikationsavdelning. Kvadrat etablerades 1988 och har kontor i Stockholm, Malmö och Linköping. Årsomsättningen är 200 MSEK.