LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Regeringsrätten dömer miljöanpassat skogsbruk som miljöfarlig verksamhet

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2003 09:00 CEST

Regeringsrätten har i en färsk dom slagit fast att skogsbruk bedrivet enligt Skogsvårdslagen kan betecknas som miljöfarlig, förorenande verksamhet enligt Miljöskyddslagen. Domen får allvarliga konsekvenser för skogsbruket, menar LRF.


Regeringsrättens utslag föll igår i det för skogsfolk uppmärksammade Nora-fallet. Domen går emot en tidigare dom i Kammarrätten som följt LRFs och Skogsägarnas linje. Motiven bakom domen är att naturligt förekommande näringsämnen i skog och skogsmark vid vissa skogsbruksåtgärder t ex föryngringsavverkning kan frigöras och utlakas.
- Samma sak händer också vid naturliga förlopp som stormfällning, skogsbrand , hög nederbörd, svamp/insektshärjningar och liknande, säger Christer Segerstéen, ordförande i LRF Skogsägarna

- Regeringsrättens utslag i Nora-fallet leder till orimliga konsekvenser säger Christer Segerstéen. Med denna lagtillämpning kan miljö- och ståndortsanpassat skogsbruk enligt Skogsvådslagen komma att klassas som miljöfarligt. Två lagstiftningar krockar på ett icke förutsett sätt. Dubbelkommando införs i tillämpningen mellan de personer i Skogsvårdsstyrelserna som ansvarar för Skogsvårdslagen och de i kommunerna som ansvarar för Miljöskyddslagstiftningen.

- Den osäkerhet som skapas genom domen skadar tilliten till rättssystemet och försvårar långsiktigt uthålligt skogsbruk säger Jan Sandström, näringspolitisk chef vid LRF Skogsägarna.

- Ett självklart krav är att ändring görs i gällande miljölagstiftning så att ”föroreningsstämpeln” för miljöanpassat skogsbruk enligt Skogsvårdslagen tas bort. Vi kommer att agera för en sådan lagändring säger Christer Segerstéen.

För ytterligare information, kontakta LRF Skogsägarna

Christer Segerstéen
Mobil: 070-637 98 20
Tel: 0494-221 73

Jan Sandström
Mobil: 070-603 98 11
Tel: 08-787 54 00