Socialdepartementet

Regeringsuppdrag till AMS och RFV – Samordnad organisation för arbetslivsinriktad rehab

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 16:09 CET

Regeringen har i dag beslutat att ge Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och Riksförsäkringsverket (RFV) i uppdrag att pröva och utveckla en samordnad organisation för arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna som har en anställning de inte kan återgå till. Det är ett kompletterande uppdrag inom ramen för de så kallade FAROS-projekten, som bedrivs i Blekinge län, Övertorneå/Haparanda, Västerås, Norrköping och Västra Frölund i Göteborg.

Det innebär att AMS och RFV skall pröva hur ett ökat statligt engagemang i rehabilitering av sjukskrivna som behöver byta arbetsgivare kan kombineras med att arbetsgivaren får ett fortsatt rehabiliteringsansvar. De två myndigheterna skall också pröva ett särskilt anställningsstöd för långtidssjukskrivna.

Detta kompletterande uppdrag skall sättas igång snarast och redovisas senast den 31 december 2004.

Bakgrund:
I december 2001 fick AMS och RFV i uppdrag att inleda en förnyelse av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. En del av uppdraget är att utveckla effektivare former för samverkan mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen kring framförallt arbetslösa sjukskrivna. Denna del kallas för FAROS-projeket och bedrivs i fem områden mellan 2002-2004 - Blekinge län, Övertorneå/Haparanda, Västerås, Norrköping och Västra Frölunda i Göteborg. De metoder och arbetssätt som visar sig fungera väl skall spridas för att senast i slutet av 2004 tillämpas i hela landet.

Åsa Gunnarsson
Pressekreterare hos
arbetslivsminister
Hans Karlsson
070-267 84 26
08-405 12 65

Peter Wollberg
Departementssekreterare
Socialdepartementet
08-405 40 68