Livsmedelsverket

Regeringsuppdrag till Livsmdelsverket och Jordbruksverket

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 14:14 CET

Regeringsuppdrag till Livsmedelsverket och Jordbruksverket

Idag har regeringen gett Jordbruksverket och Livsmedelsverket i uppdrag att utreda organisation och finansiering av foder- och livsmedelskontrollen i primärproduktionen. Inriktningen är en statlig kontrollorganisation. Livsmedelsverket kommer att kontinuerligt informera om utvecklingen inom området.

Regeringens pressmeddelande: Uppdrag till Statens jordbruksverk och Livsmedelsverket

Tidigare artikel:
Nytt kontrollansvar på gårdar, 29 juni 2006

Ytterligare upplysningar:
Leo Jager, jurist: 018-17 53 48
Folke Petré, statsinspektör: 018-17 53 82
Göran Engström, statsinspektör: 0709-24 55 49