Region Blekinge

Region Blekinge anslår medel till internationellt projekt för utveckling av infrastruktur

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2015 15:22 CEST

Blekinge måste fortsatt förbättra anslutningarna till den svenska stamnätskorridoren. Det anser Region Blekinges styrelse som efter onsdagens sammanträde anslår drygt 1,6 miljoner kronor till projektet TENTacle. Projektet ska ge förslag på hur planeringsmetoder och infrastruktur kan utvecklas för att regioner utanför Europas stamnätskorridorer ska dra nytta av de tillväxtimpulser som förväntas längs korridorerna.

Inom EU finns ett antal så kallade stamnätskorridorer för Europas infrastruktur. Stamnätskorridor bedöms ha stor potential att stimulera tillväxt och sammanhållning. I Sverige går korridoren mellan Stockholm och Öresund samt från Göteborg till Öresund. Till utbyggnaden och anpassningen av stamnätskorridorerna har det öronmärkts finansiella medel som finns tillgängliga fram till år 2020.

Satsningarna innebär att regioner utanför korridorerna måste se över sina anslutningar för att på bästa sätt dra nytta av de investeringar och den efterföljande tillväxt som kommer längst korridorerna. Projektet TENTacle samlar samtliga länder och regioner runt Östersjön och ska ta fram metoder och handlingsplaner för hur infrastruktur och tjänster bäst utvecklas i de deltagande regionerna för att dra största nytta av stamnätskorridorerna.

– Blekinge har ett bra strategiskt läge och vi måste se till att våra anslutningar till stamnätskorridorerna är hållbara och effektiva, säger Christina Mattisson (S), ordförande i Region Blekinge. Planering av infrastruktur tar tid. Det här är både ett planeringsprojekt som ett samverkansprojekt där vi i länderna runt Östersjön delar med oss av egna erfarenheter och skapar samsyn kring infrastruktur.

Projektet leds av Region Blekinge. Från Blekinge deltar Karlskrona kommun, Karlshamns hamn och BTH. Övriga deltagare kommer från Finland, Lettland, Litauen, Ryssland, Polen, Tyskland, Danmark och Norge. Projektet TENTacle har en total projektbudget på ca 40 miljoner kronor. Region Blekinges del är ca 6,5 miljoner kronor, inklusive eget arbete. Övrig finansiering kommer från EU:s Östersjöprogram.

Regionstyrelsen beslutade också att anta Region Blekinges rambudget och verksamhetsplan för 2016 med inriktning mot 2017-2019. I budgeten finns ambitioner för särskilda satsningar på kulturformerna dans och konst i Blekinge.

Övriga projekt beslutade av Region Blekinges styrelse:

Projekt Tillväxtprogram för Blekinges SME
Region Blekinge satsar drygt 1,7 miljoner kronor i projektet Tillväxtprogram för Blekinge SME som drivs av Almi Företagspartner i Blekinge AB.

Projektet riktar sig till målgrupperna unga företag, 2-6 år gamla samt etablerade företag, 10-100 anställda, som har tillväxtambitioner. Genomförandet bygger på en modell som arbetats fram och prövats av Almi Östergötland och Linköpings Universitet med mycket goda resultat. Projektet kommer att erbjuda företagen ett tillväxtrådgivningsprogram som består av fyra olika erbjudanden. TUFF (Tillväxtrådgivning till unga företag), TRIM (Tillväxtrådgivning till etablerade företag), Skuggstyrelser och Lönsamhetsstyrning.

Satsningen görs nationellt inom Almi koncernen och Almi Blekinge kommer att delta i ett erfarenhetsutbyte mellan regionerna i syfte att skapa ett lärande och för att kontinuerligt höja kvaliteten i arbetet.

Projekttid: 2015-01-01 – 2017-12-31

Handlingarna inför styrelsemötet, inklusive projektansökningar och verksamhetsplan, finns att ladda ner från Region Blekinges webbsida.

För kommentarer, kontakta:
Christina Mattisson (S), regionstyrelsens ordförande, 0709-31 30 09
Mathias Roos, projektledare TENTacle, Region Blekinge, 0455-30 50 53

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge,
johan.holmgren@regionblekinge.se
, 0455–30 50 43

Om Region Blekinge
Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa. Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting – arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att bo, verka och besöka vår region.

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument