Region Blekinge

Region Blekinge beslutade om verksamheten för 2014: Satsningar på tillgänglighet och kultur

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 14:06 CET

Förbättrad tillgänglighet med bland annat Pågatåg och satsningar inom kulturen. Det är ett par av de områden som prioriteras när regionstyrelsen beslutade om Region Blekinges verksamhetsplan för 2014.

Det största område inom Region Blekinge, sett till budget, är verksamhetsområde trafik. Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för att skapa bättre tillgänglighet i regionen.

Under 2014 kommer flera förändringar att ske inom kollektivtrafiken; Trafiken på nyrenoverade Emmabodabanan kommer igång på allvar (banan invigs på lördag den 14 december) och Pågatåg ska enligt planerna köras till Karlshamn (december 2014). Ett nytt avtal kring busstrafiken i Blekinge innebär införandet av elhybridbussar och en utökad stadstrafik i Karlskrona. Samtidigt försvinner kontanthanteringen inom Blekingetrafiken.

Inom verksamhetsområde regional utveckling kommer kraftsamlingen mot ungdomsarbetslösheten vara en av de viktigare uppgifterna under året. De närmare 30 miljoner som varje år fördelas i regionala tillväxtmedel i Blekinge kommer att inriktas mot Blekingestrategins fyra insatsområden. En annan viktig uppgift under 2014 är att bättre samordna insatser inom besöksnäringen bl.a. genom att en gemensam organisation för besöksnäringen i Blekinge bildas.

Verksamhetsområde kultur & fritid ska under 2014 arbeta för att kultur- och fritidslivet ska vara bättre tillgängligt för deltagare, aktörer och besökare. En prioriterad målgrupp för kultur och fritid i Blekinge är barn och unga. Ett annat prioriterat område är att fortsätta utveckla internationella samarbeten inom kulturområdet.

Under 2014 ska verksamhetsområdet, tillsammans med kulturlivet i Blekinge, arbeta fram en ny kulturplan för 2015 - 2017.

Projekt som beviljades regionala tillväxtmedel vid dagens styrelsemöte:

Kreativum – mötesplats för kreativitet och innovation
Sökande
: Kreativum i Blekinge AB
Syfte:
Projektet ska öka antalet aktiviteter som tillgodoser behovet av framtida kompetensförsörjning i regionen. Projektet ska bland annat i samvekan med BTH utveckla nya poänggivande fortbildningar inom teknik och naturvetenskap.
Projektperiod: 2014-01-01 – 2015-12-31
Finansiering ur anslaget för regionalpolitiska åtgärder: 3 187 200 kr

Nationellt uppdrag för Region Blekinge
Sökande: Region Blekinge
Syfte:
Att säkra kvaliteten i genomförandet av Regionala utvecklingssatsningar genom utlysning av projektmedel, uppföljning, processtöd vid utveckling av nya regionala utvecklingsprojekt, återrapportering och statistisk uppföljning. Att bevaka och påverka nationellnivå för Region Blekinges medlemmars räkning inom regional utveckling och tillgänglighet. Att bevaka och påverka nationell och internationell nivå inom Blekingestrategins horisontella perspektiv; internationalisering, hållbarhet, jämställdhet och samverkan.
Projektperiod: 2014-01-01 – 2014-12-31
Finansiering ur anslaget för regionalpolitiska åtgärder: 4 996 000 kr

Kultursamverkan i Blekinge
Sökande: Region Blekinge
Syfte:
att stärka kulturlivet i Blekinge genom samverkan samt att initiera och stödja utvecklingsinsatser. Fokus kommer ligga på delaktighet, kunskapsöverförning och ökad internationell och interregional samverkan..
Projektperiod: 2014-01-01 – 2016-12-31
Finansiering ur anslaget för regionalpolitiska åtgärder: 1 107 525 kr

För kommentarer:
Christina Mattisson (S), regionstyrelsens ordförande, 0709-31 30 09

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, 0455-30 50 43, johan.holmgren@regionblekinge.se


Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument