Region Blekinge

Region Blekinge förbereder underlag till beslut om snabbtåg

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2015 08:37 CEST

Hur får vi den planerade höghastighetsbanan att byggas i en östlig sträckning med stationer i Växjö och Hässleholm? Vilka åtgärder bör göras på Blekinge kustbana för att korta restiden till Hässleholm? Region Blekinges arbetsutskott har beslutat att dessa för framtiden viktiga frågorna ska utredas i ett projekt i samverkan med Trafikverket, Länsstyrelsen Blekinge län och Blekinges kommuner.

– Höghastighetsbanan är det största samhällsbyggnadsprojektet i modern tid. Sydöstra Sverige är överens om att en höghastighetsbana för tåg bör gå över Växjö, Älmhult och Hässleholm, säger Christina Mattisson (S), ordförande i Region Blekinge. En östlig sträckning, med betydligt kortare restider till storstäderna, är nödvändig för Blekinges arbetsmarknad, näringsliv och blekingar i allmänhet.

Minskade restider handlar inte enbart om närhet till höghastighetsstationerna utan också om åtgärder på det regionala järnvägssystemet för att snabba upp trafiken till höghastighetsbanan. Trafikverket har påbörjat en studie av Kust till kustbanan (Karlskrona-Alvesta) och nu ska en motsvarande studie göras av Blekinge kustbana (Karlskrona-Kristianstad). Studierna kommer att resultera i en lista med åtgärder som kan göras för att förkorta restiderna.

Parallellt med studierna tar projektet fram argument för och resultat av en framtida östlig dragning av höghastighetsbanan. Arbetet sker i bred samverkan mellan Region Blekinge, kommuner och Länsstyrelsen Blekinge län. Projektet ska även föra en dialog med näringslivet och större företag i regionen.

Resultatet, med Blekinges argument och viljeinriktning, ska framföras till Sverigeförhandlingen. Arbetet ska samordnas med den överenskommelse Region Blekinge har tecknat inom Nätverket Höghastighetsbanan. Övriga parter i den överenskommelsen är kommunerna i Karlskrona, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Hässleholm, Alvesta, Älmhult, Osby, Nässjö, Lessebo, Emmaboda och Nybro samt Blekinge Tekniska Högskola, Linnéuniversitetet och Regionförbundet Kalmar län. Enligt överenskommelsen kommer parterna att leverera ett sammanhållet beslutsunderlag för den sydöstra regionen och ta fram ett gemensamt ramverk för medfinansiering inför kommande förhandlingsprocess med Sverigeförhandlarna.

Projektet omsluter 600 000 kronor. Region Blekinges arbetsutskott har beslutat att finansiera projektet med 200 000 kronor ur medlen för regionala tillväxtåtgärder. Länsstyrelsen i Blekinge län och Trafikverket finansierar med 100 000 kronor vardera och Blekinges kommuner står den resterande delen.

Länkar:
Sverigeförhandlingen
Region Blekinges nyhetsbrev
Pressmeddelande om överenskommelsen med Nätverket Höghastighetsbanan

För kommentarer, kontakta:
Christina Mattisson (S), regionstyrelsens ordförande, 0709-31 30 09

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge,
johan.holmgren@regionblekinge.se
, 0455–30 50 43

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument