Region Blekinge

Region Blekinge lämnar nyttoanalyser till Sverigeförhandlingen

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2015 13:34 CEST

Region Blekinge är nu klar med analysen av vilka effekter en höghastighetsbana för tåg kommer att ha på Blekinge. Analysen som ska lämnas till Sverigeförhandlingen stödjer Blekinges och sydöstra Sveriges linje att banan ger störst samhällsnytta när sträckning går via Växjö och Hässleholm.

Sverigeförhandlingen kallas det största samhällsbyggnadsprojektet i Sverige i modern tid. Syftet är att med en höghastighetsbana för tåg binda samman Malmö, Göteborg och Stockholm. Målen är restider mellan exempelvis Malmö och Stockholm på ungefär 2,5 timmar vilket i sin tur ska generera 100 000 nya bostäder genom bättre pendlingsmöjligheter och bättre kollektivtrafik i storstäderna. Men gynnar banan Blekinge?

För att få svar på det har Region Blekinge fått i uppdrag att i regional samverkan med länsstyrelsen och länets fem kommuner ta fram en nyttoanalys och företräda regionen i redovisningen av nyttoberäkningarna för Blekinge. Nyttoanalysen ska lämnas till Sverigeförhandlingen senast den första oktober. Analysen som nu är klar stödjer Blekinges ståndpunkt att banan gör mest nytta när den dras via Växjö och Hässleholm.

– Den östliga sträckningen med stationer i Växjö och Hässleholm är det absolut bästa alternativet, säger Region Blekinges ordförande Christina Mattisson (S). Men det kräver stora insatser för att anpassa Blekinges anslutande järnvägar så vi kan dra nytta av höghastighetsförbindelserna.

Argumenten för att lägga bansträckningen i en östlig riktning är från Blekinges horisont bland annat att den samhällsekonomiska nyttan blir större än en västlig dragning. Genom upprustning av kustbanorna (Karlskrona-Kristianstad och Karlskrona-Växjö) förkortas restiderna väsentligt vilket förstorar arbetsmarknadsregionen betydligt, det vill säga fler arbetsplatser kan nås via pendling.

I samverkan mellan höghastighetsbanan och kustbanorna når man en arbetsmarknad i sydost på cirka 600 000 invånare. Den binds samman med övriga Skånes och västra Sveriges invånare till en ännu större arbetsmarknad. Genom förbättringarna ges de 90 000 människor som bor på rimligt avstånd till en station i Blekinges kuststäder en bra anslutning till höghastighetsbanan. De kortare restiderna förstärker länets arbetsmarknad. Man kan exempelvis bo i Sölvesborg och jobba i Lund eller Karlskrona inom en timmes restid.

Blekinges nyttoberäkning har nu antagits av Region Blekinges arbetsutskott för att levereras till Sverigeförhandlingen. Förhandlingarna kommer att starta i februari eller mars 2016. Beslut om höghastighetsbanan fattas av regeringen under 2018.

Länkar:
Blekinges nyttoanalys – inlaga från Region Blekinge
Blekinges nytta av ny stambana – konsultrapport från SWECO
Sverigeförhandlingen

Nätverket Höghastighetsbanan

För kommentarer, kontakta:
Christina Mattisson (S), regionstyrelsens ordförande, 0709-31 30 09

För frågor kring analysen kontakta:
Peter Hermansson, tillgänglighetsstrateg, Region Blekinge, 0455-30 50 03

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge,
johan.holmgren@regionblekinge.se
, 0455–30 50 43

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument