Region Blekinge

Region Blekinge satsar 2,7 miljoner kronor på teknikkluster och hästnäring samt höjer studentrabatten inom Blekingetrafiken

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2014 15:12 CEST

Höjda rabatter för studenter och bättre villkor för resande med Resekortet. Det är några av de beslut Region Blekinges styrelse fattade vid onsdagens sammanträde. Regionstyrelsen beslutade även att justera biljettpriser för Blekingetrafiken och att anslå nära 2,7 miljoner kronor i satsningar på att stärka det nya teknikklustret i Olofström och utveckla hästnäringen i Blekinge.

Översynen av regler och taxor för den kollektivtrafik som drivs av Blekingetrafiken träder i kraft den 14 december. Förändringarna ska göra det enklare att resa samtidigt som det görs en prisjustering för att täcka kostnadsutvecklingen. Målet är att biljettintäkterna ska motsvara ungefär hälften av kostnaderna för kollektivtrafiken. Resterande kostnad finansieras med bidrag från Blekinges kommuner och landsting.

– Jag är glad att vi har kunnat göra flera förbättringar och bland dem beslutat att höja rabatten för studenter, säger Christina Mattisson (S), ordförande för Region Blekinge. Blekinge ska vara en attraktiv studentregion där det ska vara enkelt att pendla både inom regionen som till och från närliggande studieorter.

I korthet görs följande förändringar i priser och regler inom Blekingetrafikens kollektivtrafik: studentrabatten ökar från 20 till 25 procent (införs från vårterminen 2015), gränsen för minsta laddning av Resekortet sänks till 100 kronor, avgiften vid laddning hos ombud tas bort och en förlustgaranti för Resekortet införs som innebär att Blekingetrafiken kan, utan kostnad för kunden, ersätta den som förlorar sitt Resekort. För resor kortare resor, inom en zon, justeras priset från 22 till 24 kronor. För resa till ytterligare en zon sänks priset med 1 krona från 11 till 10 kronor.

Regionstyrelsen beslutade även att anslå närmare 2,7 miljoner kronor till två betydelsefulla områden för Blekinges tillväxt; utveckling av ett kluster för teknikföretagen samt utveckling av hästnäringen i Blekinge.

– Satsningen på teknikklustret kan bredda kompetens och marknader för teknikföretagen i Blekinge, inte bara de som är verksamma inom fordonsindustrin, säger Christina Mattisson. Hästnäringen i Blekinge är en intressant och växande näring. Här finns möjlighet till såväl fler företag och arbetstillfällen som nya upplevelser för oss som bor i Blekinge och för de som besöker oss.

Omkring 1,5 miljoner kronor satsas i projektet Teknikinitiativet i Olofström för att stärka och bredda det teknikkluster bestående av offentlig sektor och teknikföretag som växer fram i främst Olofström med omnejd. Klustret ska arbeta långsiktigt för att stärka de företag som bidrar till den regionala tillväxten. Det ska göras genom att formulera ett gemensamt mål för klustret, paketera företagens genmensamma erbjudanden mot exportmarknader, exempelvis England, fördjupa affärssamarbetet inom exempelvis sektorerna tåg, energi, fritidsfordon och inredning. Tanken är att företagen genom klustret kan göra gemensamma marknadsinsatser mot både etablerade och nya marknader. Projektet kommer också att innehålla projektutveckling och innovation, kommunikation och marknadsföring samt kompetensutveckling.
Projektägare:
Olofströms Näringsliv AB
Projektperiod
: 2014-09-01 – 2015-04-30.
Medfinansiering från Region Blekinge
: 1 500 000 kronor.
Medfinansiering:
Från Olofströms kommun och Olofströms Näringsliv AB 2 159 000 kr
Projektets totalbudget:
3 659 000 kronor.

Karlshamns kommun får närmare 1,2 miljoner kronor i regionala utvecklingsmedel genom projektet Hästnäringen i Blekinge. En kartläggning i slutet av 2013 visade att näringen i Karlshamn sysselsatte omkring 200 personer verksamma på halv- eller heltid i ett 80-tal företag. Projektet ska kartlägga näringen i övriga kommuner, ta initiativ som kan utveckla näringen i hela länet som exempelvis utveckla samarbete mellan företag, ge förslag till ridvägsnät och skapa underlag för en framtida branschorganisation för hästnäringen i Blekinge. Målet är att fler inom näringen ska få möjlighet att gå från hobbyverksamhet till kommersiell verksamhet och att utveckla idag verksamma företag mot en bredare marknad. Projektet har också som mål att belysa integrations och jämställdhetsfrågor i branschen.
Projektägare
: Karlshamns kommun
Projektperiod
: 2014-10-01 – 2016-12-31.
Medfinansiering från Region Blekinge
: 1 178 000 kronor.
Övrig medfinansiering:
Bland annat från Blekinges kommuner 1 179 000 kronor
Projektets totalbudget: 2 357 000 kronor.

För kommentarer, kontakta:
Christina Mattisson (S), regionstyrelsens ordförande, 0709-31 30 09

För information om projekten kontakta:
Peter Ratcovich, Region Blekinge, 0455-30 50 22

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge,
johan.holmgren@regionblekinge.se
, 0455–30 50 43

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.