Region Blekinge

Region Blekinges styrelse: Pågatåg till Sölvesborg och drygt 4 miljoner i satsning för utveckling av Blekinges intäktsbas

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2013 13:34 CEST

Region Blekinges styrelse gav under onsdagens Blekingetrafiken i uppdrag att förhandla om Pågatågstrafik till Sölvesborg. Styrelsen anslog även medel till fem projekt som ska främja utvecklingen inom Blekinges så kallade intäktsbas.

Regionstyrelsen antog under onsdagen Blekingetrafikens verksamhetsplan för 2014-2016 och gav samtidigt Blekingetrafiken i uppdrag att förhandla om Pågatåg till Sölvesborg med start i december i år.

Blekingetrafiken får också i uppdrag att via omprioritering av verksamhet och eventuella bidrag från Blekinge Tekniska Högskola prioritera frågan om studentrabatt och länsöverskridande resor.

Regionstyrelsen antog även Region Blekinges årsredovisning för 2012.

Projekt som beviljades regionala tillväxtmedel vid dagens styrelsemöte:
Det tidigare beviljade projektet ”Framtidssatsning i Blekinges intäktsbas” (beslut i december 2012) har fått omarbetats sedan den statliga finansieringen uteblivit. Projektet har nu delats upp i fem delprojekt och ska delvis finansieras av näringslivet i Blekinge och Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF.

Projekt ”Framtidssatsning i Blekinge intäktsbas 1”
Sökande: Region Blekinge
Syfte: projektet Framtidssatsning i Blekinge intäktsbas 1 är ett av fem delprojekt och syftar till att koordinera och få en samverkan mellan övriga projekt. Projektet ska även genomföra utvärdering och uppföljning av de övriga delprojekten.
Projektperiod: 2013-01-01 – 2014-06-30
Medfinansiering från Region Blekinge: 285 000 kr

Projekt ”Internet of things, Telematik M2M insatser för en framtidsbransch”
Sökande: TelecomCity
Syfte: i regionen finns flera företag med kompetens och inriktning mot telematik och maskin-maskin kommunikation (M2M). Telematik är ett växande område både nationell och internationellt. Projektet ska kartlägga kompetensen inom telematik i regionen, samarbeta med BTH:s initiativ inom området, skapa mötesplatser för berörda företag samt skapa en miljö för samarbete som är bestående efter projektets slut.
Projektperiod: 2013-01-01 – 2014-06-30
Medfinansiering från Region Blekinge: 835 425 kr

Projekt ”Industriell gränsgångare i Blekinge Intäktsbas”
Sökande: Tech Network Ronneby Ekonomi Förening
Syfte: aktiviteterna ska skapa förutsättningar för att de blekingska företagen kan öka sin export och därmed bidra till Blekinges intäktsbas. Utvecklingen i Blekinge är till stor del beroende av dessa företags konkurrenskraft och tillväxt för att skapa sysselsättning i Blekinge. Inom projektet finns det tre insatsområden: vindkraft och offshore, offentliga upphandlingar och ESS/MAX IV samt komposit och vattenskärning.
Projektperiod: 2013-01-01 – 2014-06-30
Medfinansiering från Region Blekinge: 947 400 kr

Projekt ”MEK Blekinge (Modellbaserad Effektiv Kompositbearbetning i Blekinge)”
Sökande: Blekinge Tekniska Högskola
Syfte: i Blekinge finns flera företag inom materialet komposit. Kompositområdet är brett och sträcker sig från vindkraft, sjöfart, bilindustri till detaljindustrin. Blekinge behöver samla kompetensen, utveckla den och bli duktigare på att marknadsföra den unika kompetens samt fördelarna med de tillgångar som finns. Syftet med projektet är att stärka regionens kompetens inom bearbetning av kompositmaterial med vattenskärning för att på långs sikt ytterligare stärka företage till en nationellt ledande nivå inom området samt skapa grund för nya företagsetableringar i Blekinge.
Projektperiod: 2013-01-01 – 2014-06-30
Medfinansiering från Region Blekinge: 822 000 kr

Projekt ”Integrerad Innovationsverksamhet in real life”
Sökande: Blekinge Tekniska Högskola
Syfte: projektet Integrerad Innovationsverksamhet in real life har som mål att utveckla och praktiskt testa samverkanserbjudande mot små och medelstora företag. Det handlar om att skapa ett differentierat innovations- och utvecklingsinriktat erbjudande till regionens företag och på olika sätt (t.ex. projektbaserade utbildningsmoment, verksamhetsförlagd utbildning eller praktik i BTH Innovations Proof-of-Conceptverksamhet) mobilisera studenter som utvecklingsresurs för regionens företag och bidra till att sprida den kunskap som produceras inom BTH.
Projektperiod: 2013-01-01 – 2014-06-30
Medfinansiering från Region Blekinge: 1 235 042 kronor

För kommentarer:
Christina Mattisson, ordförande, Region Blekinge, 0709-31 20 09

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge, 0455–30 50 43, johan.holmgren@regionblekinge.se

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.