Region Gävleborg

Region Gävleborg på resultatkonferens - Hållbar Jämställdhet Fredagen den 12 november

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 11:48 CET

Fredagen den 12 november hålls resultatkonferensen för Program för Hållbar Jämställdhet i Vinterträdgården på Grand Hotel i Stockholm. I närvaro av bland andra jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, SKL:s ordförande Anders Knape och SKL:s VD Håkan Sörman kommer resultaten från de verksamhetsförbättringar som genomförts inom programmet att redovisas.

Program för Hållbar Jämställdhet har pågått sedan 2007. I regi av Sveriges Kommuner och Landsting och med finansiering av regeringen har 85 kommuner, landsting, regionförbund, däribland Region Gävleborgs Jämresursen, och privata aktörer arbetat med att jämställdhetsintegrera sina verksamheter och kvalitetssäkra sin medborgarservice. På plats på Grand Hotel kommer representanter från samtliga utvecklingsarbeten att finnas på plats.

- Ett jämställt samhälle är en förutsättning för tillväxt och utveckling. För första gången har ledande politiker och tjänstemän i Gävleborgs kommuner fått en gemensam utbildning. De har enats om att jämställdhetsarbetet är viktigt. Region Gävleborg vill nu fortsättningsvis skapa en stödfunktion för jämställdhetsarbete, som ett strategiskt stöd för kommunerna i deras arbete, säger Mats Törnquist, regiondirektör Region Gävleborg.

Jämresursen vid Region Gävleborg blev redan under våren uppmärksammad på Regeringsnivå och fick betyget Väl Godkänt för sitt arbete i Gävleborgs kommuner.

Läs hela programmet: www.skl.se/web/Resultatkonferens_1

För mer information vänligen kontakta:

Mats Törnquist, region direktör region Gävleborg Tel: 073-274 27 83

Carina Löfgren 070 - 388 89 00 el. Kajsa Svaleryd 073 - 274 27 93 Jämresursen