Region Gävleborg

Region Gävleborgs webbplats toppar tillgänglighetstest

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 15:46 CET

Region Gävleborgs webbplats uppnår 100% tillgänglighet i den senaste genomförda tillgänglighetskontrollen på validerat.se

Det är första gången en webbplats i kategorin landsting och regionförbund uppnår detta resultat. Totalt 10 av över 1000 testade webbplatser passerade den senaste tillgänglighetskontrollen helt utan anmärkningar.

Den aktuella tillgänglighetskontrollen innefattar 16 olika typer av tester. Ett av testen är av valideringskaraktär, vilket innebär att det undersöker i vilken utsträckning koden som webbplatsen är uppbyggd på är korrekt, i enlighet med vedertagna riktlinjer från W3C, World Wide Web Consortium. 

De resterande 15 testerna undersöker hur webbsidans innehåll är uppbyggt och presenteras. Samtliga tester är utvecklade utifrån gällande riktlinjer för tillgängligheten på webben, WCAG 2.0.

- Vår framgång i detta är resultatet av en varaktig fokusering på tillgänglighetsaspekterna i vårt webbutvecklingsarbete, säger Andreas Hagman, Webbstrateg vid Region Gävleborg. 

För vidare information: 

Andreas Hagman, Webbstrateg/Kommunikatör, Region Gävleborg
Telefon: 026-65 02 17, E-post: andreas.hagman@regiongavleborg.se