Lemontree Enterprise Solutions AB

Region Gotland fortsätter sitt samarbete med Lemontree

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2012 15:14 CEST

För att närma sig visionen om en enhetlig ärendehantering tar Gotland hjälp av Lemontree för att integrera Miljöreda med det centrala systemet FormPipe W3D3.

Region Gotland gjorde under 2009 en stor satsning på att identifiera vilka ärendehanteringssystem som regionen hade och vad de användes till. Lemontree hjälpte då regionen att konsolidera en stor del av ärendehanteringen till ett centralt dokument- och ärendehanteringssystem. 

Nu effektiviserar regionen sin verksamhet ytterligare genom att låta Lemontree integrera systemet som hanterar ärenden inom miljö- och hälsa, Miljöreda, med W3D3.

Lemontrees integrationslösning säkerställer regionens verksamhetsprocesser som bland annat undviker dubbelregistreringar i systemet, ökar transparensen mellan kommunen och medborgarna samt tidsreducerar handläggningen av ärenden. Genom integrationen effektiviseras även uppföljningen av nämndens ärenden.

För ytterligare information:

Andreas Lalangas, Sales Director, telefon: 0735- 130 798

Om Lemontree

Lemontree är en lösningsleverantör som levererar ledande lösningar för integrerad och automatiserad informationshantering för att förbättra våra kunders lönsamhet.
Lemontrees framgång är intimt förknippad med vår erfarenhet och vår förmåga att skapa färdiga lösningar baserade på ledande produkter från våra partners. Lemontree är ett Gasellföretag och har sedan 2010 den högsta kreditratingen AAA. Besök www.lemontree.se för mer information.