Kulturrådet

Region Jämtland vill utveckla en arena för konst och kultur på Gaaltije

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2014 08:37 CET

Interregional samverkan och etablering av ett sydsamiskt kulturcentrum. Det är två områden Region Jämtland valt att satsa på i sin kulturplan för 2014. Sammanlagt fördelar Kulturrådet cirka 1,2 miljarder kronor till regional kultur.

Jämtlands kulturplan beskriver även andra viktiga punkter för år 2014. Det gäller insatser som tillgodoser barns och ungas kulturella rättigheter, förverkligar målen inom funktionshinderspolitiken samt gör det möjligt för nationella minoriteter att behålla och utveckla sin kultur.

Andra prioriterade utvecklingsområden i region Jämtland är litteratur- och dans samt insatser för utveckling av arkivverksamhet och kulturarvspedagogik.

– Under de tre år som kultursamverkansmodellen varit igång har intresset för kulturfrågor i regionerna stadigt ökat, säger Erik Åström, koordinator för regionala frågor på Kulturrådet.

Ytterligare information:
Erik Åström, koordinator för regionala frågor
Telefon: 08-519 264 40
E-post: erik.astrom@kulturradet.se

Jochum Landin, handläggare
Telefon: 08-519 264 39
E-post: jochum.landin@kulturradet.se

Jelena Jesic, handläggare
Telefon: 08-519 264 57
E-post: jelena.jesic@kulturradet.se