LED & LED

Region kommer att investera 110 miljoner på LED gatulampor

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 12:54 CET

Publicerat 2016-02-01 av Kristofer Blockhammar

Region kommer att investera 110 miljoner på LED gatulampor

Regionen uppskattat att de kommer spara minst 14 miljoner kronor årligen efter initialkostnaderna, genom konvertering av 42 000 stycken gatubelysningar till LED gatulampor.

Kommunerna i regionen kommer att investera mer än 110 miljoner kr för att konvertera 42 000 stycken gatubelysningar till LED gatulampor, för att spara energi och driftskostnader.

LED gatulampor är mer miljövänliga när det gäller mängden energi som används och mängden energi som måste skapas för att stödja gatubelysningssystemet. Mindre energiförbrukning innebär lägre driftskostnader.

Beroende på den ursprungliga investeringen i de olika delarna av regionen kommer återbetalningstiden för konverteringen att vara sex till tio år, genom de besparingar som konverteringen innebär.

Redan 2006 konverterades en gatubelysning till LED gatulampa för test. Den fungerar fortfarande och har inte krävt något underhåll.

2014 konverterades ytterligare 31 stycken gatubelysningar till LED gatulampor. Man kontrollerade huruvida det fanns någon negativ effekt för bilister och fotgängare, men har inte hittat någon negativ effekt. Man är övertygade om attLED gatulamporna inte orsakat några brister framförallt i säkerhetsfrågor.

Alla lamporna förväntas vara konverterade 2018 och kommunerna konverterar dem tillsammans för att få ett enhetligt och likvärdigt ljus.

Information om våra produkter på: http://www.ledochled.se/produkter/

Sök

ISO

LED & LED

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi många av våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi firar 10 års jubileum 2014. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Holland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.

LED & LED