Region Örebro län

Region Örebro län ger länets föreningsliv 46 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2019 14:30 CET

Länets kulturföreningar, ungdomsföreningar, studieförbund, idrottsrörelse, pensionärsorganisationer, trafiksäkerhetsorganisationer och sociala stödorganisationer får dela på nästan 46 miljoner kronor i verksamhetsbidrag för 2019. Det beslutade Region Örebro läns kultur- och fritidsnämnd i dag den 5 februari.

- Vårt stöd till föreningslivet förstärker kulturens spridning i hela länet, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. Dessutom ökas möjligheten att fler personer i vårt län blir delaktiga som aktörer i ett rikt kulturliv. Vi ser att föreningslivet bidrar till att skapa betydande regionala mervärden. Vårt stöd till föreningslivet syftar också till att stärka det demokratiska arbetet.

Kulturföreningar och pensionärsföreningar
Bland de organisationer och föreningar som får bidrag för det kommande året finns bland andra kulturföreningar inom musik, konst, teater och dans och museiverksamhet som får nästan 1,9 miljoner kronor. Studieförbunden får dela på nästan 20 miljoner kronor och sociala stödorganisationer får nästan 14 miljoner kronor, pensionärsorganisationer får cirka en miljon koronor och Örebro läns idrottsförbund med SISU Idrottsutbildarna får 7,9 miljoner kronor. Ungdomsföreningar, inom bland annat politik och andra idéburna verksamheter får dela på nästan 2,5 miljoner kronor. För unga arrangörer har 380 000 kronor avsatts till stipendier inom Ung Peng.

Gemenskap och tillhörighet

- Föreningslivet skapar ofta gemenskap och tillhörighet och utvecklar oss som människor, säger Malin Silén (KD), ledamot i nämnden. Föreningsbidragen är ett sätt att stödja det ideella engagemang som finns i allt ifrån musik och idrott till studieförbund.

- Alla organisationer som får bidrag från Region Örebro län ska vila på en demokratisk grund, säger Eva-Lena Jansson (S) vice ordförande. Organisationerna ska bidra till ökade tillgänglighet och jämställdhet.

Kontakt:
Torbjörn Ahlin (C), ordf. i kultur- och fritidsnämnden, Region Örebro län, tel. 073-842 7454
Eva-Lena Jansson (S), vice ordförande i nämnden, tel. 070-241 1301
Malin Silén (KD), ledamot i nämnden, tel. 076-337 9779

Rikard Åslund, områdeschef på Kultur och ideell sektor, Region Örebro län, tel. 070-6504555

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.