Region Örebro län

Region Örebro län har rekryterat ny hälso- och sjukvårdsdirektör

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2019 10:00 CEST

Jonas Claesson blir ny hälso- och sjukvårdsdirektör och förvaltningschef för hälso- och sjukvården inom Region Örebro län. Han kommer närmast från en tjänst som biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten.

- Jag är glad över att få chansen att leda Region Örebro läns hälso- och sjukvård, och att tillsammans med politik, ledning och övriga medarbetare få möta de möjligheter och utmaningar som vi ser komma, säger Jonas Claesson.

Jonas Claesson tillträdde som biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten i slutet av år 2015, och har i rollen haft fokus på strategiska områden som innovation, kunskapsstyrning och samverkan med universitetet. Kompetensförsörjning samt förbättrad tillgänglighet, patientsäkerhet och kvalitet är andra exempel på frågor han hanterat.

Jonas Claesson är utbildad läkare, och han är specialiserad i anestesi och intensivvård samt i klinisk farmakologi. Han är även forskarutbildad och disputerade i anestesi och intensivvård. Innan han tillträdde tjänsten som biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör var han verksamhetsområdeschef kirurgi med ansvar för Västerbottens läns sexton kirurgiska verksamheter.

- Jag är glad över att kunna välkomna Jonas Claesson till Region Örebro län, och jag känner mig väldigt trygg i att han kommer att motsvara de höga krav vi har på en hälso- och sjukvårdsdirektör. Jag är övertygad om att hans erfarenheter inom hälso- och sjukvården tillsammans med hans erfarenhet av att samverka med universitetet och andra regionala aktörer kommer att bidra till att stärka länets samlade hälso- och sjukvård och dess roll i samhällsutvecklingen, säger Rickard Simonsson, regiondirektör.

Jonas Claesson tillträder tjänsten enligt särskild överenskommelse, dock senast 1 januari år 2020. Fram tills det att han tillträder tjänsten kommer Lena Adolfsson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och chef för Närsjukvårdsområde väster, att fortsatt fungera som tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör inom Region Örebro län.

Kontakt:
Rickard Simonsson, regiondirektör, telefon: 019-602 74 05

Jonas Claesson, telefon: 070-388 41 69

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.