Region Örebro län

Region Örebro län stödjer sociala innovationer i länet

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2019 10:00 CEST

Har din organisation en idé om hur ni kan vara med och lösa en samhällsutmaning?

Ta då chansen att söka stödmedel för sociala innovationer hos Region Örebro län.

Målgruppen för stödet är i första hand organisationer inom den sociala ekonomin, det vill säga föreningar, stiftelser, kooperativ och sociala företag, i Örebro län.

- Vi gör den här satsningen eftersom vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för de organisationer som vill och kan arbeta med angelägna samhällsutmaningar. Vi vill ta tillvara på den kreativitet som finns inom den ideella sektorn, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande för Region Örebro läns kultur- och fritidsnämnd.

Projekten som Region Örebro län stödjer ska vara innovativa, ha samhällsnytta och vara regionalt intressanta.

- Många människor tänker på tekniska lösningar när de hör ordet innovation. Här handlar det istället om nya lösningar på sociala och samhälleliga frågor. Det kan handla om nya tjänster, nya arbetssätt eller nya metoder, säger Mona Hedfeldt, utvecklingsledare civilsamhälle, Region Örebro län.

Utlysningen är öppen fram till den 7 augusti.

Ta del av ytterligare information på Region Örebro läns webbplats.

Kontakt

Torbjörn Ahlin, ordförande för kultur- och fritidsnämnden, telefon: 073-842 74 54

Mona Hedfeldt, utvecklingsledare civilsamhälle, telefon 019-602 75 09

Mikael Norberg, administratör social ekonomi 072-141 40 40

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.