AppBooster Sweden AB

Region Skåne distribuerar mobila appar med AppBooster

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 13:42 CEST

Region Skåne, hjälpmedelsverksamheten och AppBooster har inlett ett samarbete som innebär att Region Skånes hjälpmedelskonsulenter kan distribuera mobila appar till personer med funktionsnedsättningar. 

Mobila appar har visat sig fungera väldigt väl som komplement och alternativ vid olika typer av kommunikativa eller kognitiva funktionsnedsättningar. 

Lösningen innebär att Region Skånes hjälpmedelskonsulenter loggar in i Region Skånes App-Katalog och kan där välja att föreskriva en app från ett brett utbud av mobila appar. När appen har förskrivits så skickas den ut till brukaren via SMS eller email.  Brukaren tar emot SMSet eller emailet och kan enkelt installera appen i sin smartphone eller surfplatta.


Under 2013 bedriver Hjälpmedelsverksamheten i Region Skåne projektet ”Ökad delaktighet och valfrihet inom Hjälpmedelsverksamheten”. Det innebär att Region Skåne erbjuder brukarna, inom det  avgränsade området hjälpmedel som alternativ och eller komplement för kommunikation (AKK), att kunna välja en rekvisition som medger ett eget inköp av en surfplatta/smart telefon upp till ett visst belopp och utöver det nedladdning av mobila appar som alternativ till den traditionella hjälpmedelsförskrivningen.

Region Skåne hoppas att samarbetet kan bli vägledande och ge en lösning på alla praktiska svårigheter kring apphantering inom den ordinarie hjälpmedelsförsörjningen. För Region Skåne är det väsentligt att utbudet av appar i App-Katalogen kan växa och att den hela tiden uppdateras med de senaste apparna. App-Katalogen innehåller initialt appar för både iOS (iPhone och iPad) och Android.

Bland de apputvecklare som är med i projektet kan nämnas Tobii och Timagine. 

Lösningen kommer att presenteras vid den nationella nätverksträffen - Redah (Regionala resurscenter för datorbaserade hjälpmedel) i Lund den 25-26 september.

Vill du veta mer, kontakta:

AppBooster
Anders Hardebring, VD

mobil: 070-591 06 14

e-mail: anders.hardebring@app-booster.com

Region Skåne, hjälpmedelsverksamheten
Yvonne Sommerfeldt, Enhetschef Hjälpmedel

mobil: 070-555 37 58

e-mail: yvonne.sommerfeldt@skane.se

Om AppBooster
AppBooster erbjuder molnbaserade tjänster för förenklad hantering och distribution av mobila appar till företag och organisationer. Företagets tjänster inkluderar distribution, konfiguration och personalisering av mobila appar. Läs mer på www.app-booster.com

Om Region Skåne
Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikation, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.  Läs mer om Region Skåne på www.skane.se