De rödgröna i Region Skåne

Region Skåne efterlyser stora järnvägssatsningar

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2017 14:24 CET

Kapacitetsbristen och det hårt ansträngda läget på de skånska järnvägarna stod i centrum när företrädare för Region Skåne träffade Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon i Malmö på måndagen.

Mätta Ivarsson (MP), ordförande för regionala utvecklingsnämnden och Stefan Svalö (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden sammanfattade läget och förde fram flera av de utmaningar Skåne står inför om man ska klara kommande års trafikökningar, både när det gäller gods och ökad pendling. Dessa trafikökningar är i grund och botten bra och ger stora möjligheter för utvecklingen av hållbara transporter och hållbart resande, men som måste mötas med ett utbyggt järnvägsnät.

– Det var ett konstruktivt möte i god stämning. Vi har från skånskt håll lyft de stora infrastrukturinvesteringar som är nödvändiga för att Skåne inte ska bli hela Sveriges flaskhals, såsom dubbelspår på resterande delar av Västkustbanan och fyrspår till Hässleholm. Vi diskuterade också vikten av att det gränsöverskridande infrastruktursamarbetet, mellan Sverige och Danmark, fortsätter även när Sverigeförhandlingen tar slut, säger Mätta Ivarsson (Mp) ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Det handlar konkret om nybyggnation av en rad olika och avgörande sträckor, något som inte bara är viktigt för Skåne utan för Sverige i sin helhet. Skåne är en region med mycket transittransporter och därmed betydelsefull för det nationella järnvägsnätet.

Det skånska järnvägsnätet behöver byggas ut och de spår som finns måste underhållas bättre.

– Vi har lämnat över en skrivelse till Lena Erixon där vi beskriver vilka åtgärder som behövs göras i Skåne. Ett förbättrat underhåll i Skåne är en nationell angelägenhet. Vi föreslår också att en nationell underhållsplan införs, liknande den som finns för infrastruktursatsningar. Skåne föreslås bli pilotlän för hur man kan ta fram och arbeta efter en regional underhållsplan och därmed få mer regionalt inflytande över underhållsåtgärder, säger Stefan Svalö (S) ordförande kollektivtrafiknämnden.

I dagsläget finns inte någon långsiktig nationell eller regional underhållsplan.

För mer information:

Mätta Ivarsson (Mp), regionråd, ordförande regionala utvecklingsnämnden tfn 0725-52 51 08

Stefan Svalö (S), ordförande kollektivtrafiknämnden Region Skåne
Nås genom Maria Eriksson (S) pressekreterare tfn 0725- 97 14 27


Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.