SwCG Swedish Consulting Group

Region Skåne ger Swedish Consulting Group fortsatt förtroende som leverantör av IT-konsulttjänster

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 11:27 CET

Region Skåne har idag offentliggjort att avtalet med SwCG Swedish Consulting Group AB förlängs ytterligare 1 år avseende IT-konsulttjänster. Samarbetet har resulterat i en effektivare hantering av IT-konsulttjänster till högre kvalitet mot en lägre kostnad. 

Avtalet omfattar bl a tjänster för IT-arkitektur, teknisk koordinering, systemutveckling och systemintegration. Upphandlingen är en del i en omfattande omstrukturering av IT-verksamheten inom Region Skåne, där större delen av operativ IT läggs ut på externa leverantörer.

-Avtalet med Swedish Consulting Group har visat sig vara mycket betydelsefullt i vårt behov av kompetenta IT-konsulter. Tack vara avtalet har vi inte enbart en smidig process att hitta rätt kompetens, utan det har även medfört en bättre kontroll och kostnadsreduktion, säger Christian Isacsson, enhetschef för Tjänsteportfölj och Design i Region Skåne.

-Det är med tillfredställelse som vi ser att vårt koncept och affärsmodell fungerar, säger Johan Danielsson, CEO på Swedish Consulting Group. Att samla expertbolag under samma paraply och att tillsammans skapa en enhetlighet som agerar snabbt och flexibelt mot kunderna ligger i tiden då dessa efterfrågas allt mer.

Mer information:

Christian Isacsson, Enhetschef för Tjänsteportfölj & Design, Region Skåne tfn:040 675 38 40

Johan Danielsson, SwCG Swedish Consulting Group CEO, tfn: 073 430 38 00

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 33 miljarder kronor (2009). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Swedish Consulting Group AB representerar idag cirka 900 specialister inom IT och Management. Vi erbjuder kvalificerad kompetens med det unika engagemang som finns hos specialiserade mindre och medelstora IT-konsultbolag.