Lexicon IT-Konsult

Region Skåne ger Swedish Consulting Group och Lexicon IT-konsult fortsatt förtroende.

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2011 08:49 CET

Avtalet omfattar bl a tjänster förIT-arkitektur, teknisk koordinering, systemutveckling och systemintegration. Upphandlingen är en del i en omfattande omstrukturering av IT-verksamheten inom
Region Skåne, där större delen av operativ IT läggs ut på externa leverantörer.

-Avtalet med Swedish ConsultingGroup och Lexicon IT-konsult har visat sig vara mycket betydelsefullt i vårtbehov av kompetenta IT-konsulter. Tack vara avtalet har vi inte enbart en smidig process att hitta rätt kompetens, utan det har även medfört en bättre kontroll och kostnadsreduktion, säger Christian Isacsson, enhetschef för Tjänsteportfölj och Design i Region Skåne.

-Det är med tillfredställelse som vi ser att vårt koncept och affärsmodell fungerar, säger Johan Danielsson, CEO på Swedish Consulting Group. Att samla expertbolag under samma paraply och att
tillsammans skapa en enhetlighet som agerar snabbt och flexibelt mot kunderna ligger i tiden då dessa efterfrågas allt mer.

Swedish Consulting Group AB representerar idag cirka 900 specialister inom IT och Manage-ment. Vi erbjuder kvalificerad kompetens med det unika engagemang som finns hos specialiserade
mindre och medelstora IT-konsultbolag.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 33 miljarder kronor (2009). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Mer information:
Christian Isacsson, Enhetschef för Tjänsteportfölj & Design, Region Skåne
Telenr: 040 675 38 40
Johan Danielsson, SwCG Swedish Consulting Group CEO
Telenr: 073 430 38 00
Daniel Fransson, VD Lexicon IT-konsult Syd
Telenr:  073 323 95 00

Lexicon IT-konsult erbjuder konsulter för att utveckla lokala kunders affärsverksamhet och stärka deras konkurrenskraft genom att tillföra strategisk kompetens. Kunder är företag, myndigheter och organisationer som har behov av IT-specialister inom områdena Management, Projektledning, Systemutveckling, Infrastruktur och Test. Genom att kombinera teknisk spetskompetens med kunskap om våra kunders verksamhet tillför vi kvalitet inom IT-området. Lexicon IT-konsult finns idag på drygt 30 orter tillsammans med Lexicon. Inriktningen är att erbjuda marknaden erfarna IT-specialister med flerårig erfarenhet och verksamhetskunskap men också IT-generalister med kortare yrkeserfarenhet.