Femklövern i Skåne

Region Skåne gör unik satsning på social investeringsfond

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2012 09:00 CET

Tidigare i år meddelade Femklövern att en social investeringsfond inrättas år 2013. På gårdagens regionstyrelse slog man fast hur fonden ska utformas och finansieras. I och med det bryter Region Skåne ny mark och blir först ut bland landets regioner och landsting med ett sådant initiativ.

– Tio procent av reavinsterna över budgeterad nivå från fastighetsförsäljningarna 2013 kommer att gå till detta. Avsikten är att det ska bli minst 10 miljoner kronor till nya sätt att jobba förebyggande kring barn och unga. Vi är först ut och ser det här som en god början. Det känns också bra att kunna prioritera människor framför fastigheter, säger Birgitta Södertun (KD), regionråd.

I fonden öronmärks pengar till förebyggande insatser som löper över flera år. Fokus ligger på barn och unga och insatserna ska syfta till att bryta negativa händelseförlopp som annars kan leda till arbetslöshet, utsatthet eller ohälsa. Tanken är att minska både mänskligt lidande och onödiga samhällskostnader till följd av för sena åtgärder.

Ett krav för att söka pengar ur fonden är att det sker i samverkan mellan verksamhet inom Region Skåne och utomstående aktörer, såsom kommuner eller idéburna organisationer. Den sökande ska finansiera minst 30 procent av insatsen. Av ansökan ska tydligt framgå hur insatsen leder till bättre hälsa och minskade samhällskostnader på lång sikt. En bedömningsgrupp med vetenskaplig kompetens på området bedömer trovärdigheten i ansökan innan politiken fattar beslut.

– Det är välkänt att det är lönsamt att satsa förebyggande, men korta budgetperioder och bristande samarbete mellan olika aktörer står ofta i vägen. Den sociala investeringsfonden är ett sätt att arbeta mer gränsöverskridande och långsiktigt, säger Anders Åkesson (MP), regionråd.

Ärendena:
Regionstyrelsen 121211, ärende 5.17: Inrättande av social investeringsfond i Region Skåne
Regionstyrelsen 120510, ärende 6.2: Försäljning av fastigheter

För mer information:
Birgitta Södertun (KD)
Regionråd
Tel: 044-309 33 53

Anders Åkesson (MP)
Regionråd
Tel: 044-309 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2006 av en fempartimajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans utgör vi Femklövern i Skåne.

Hemsida för Femklövern i Skåne