Femklövern i Skåne

Region Skåne och Cancerkompisar blir vänner för att stärka anhörigstödet

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2014 08:30 CET

Ungefär var femte person som drabbas av cancer har barn som är minderåriga. När någon närstående blir sjuk kan det skapa känslor och frågor som är särskilt svåra för barn och unga att hantera och risken för ohälsa ökar. Hälso- och sjukvården har ett viktigt ansvar i att erbjuda stöd och hjälp i dessa situationer.

För att kunna erbjuda barn och unga mellan 13-20 år ett ännu bättre utbud av stöd och information, inleder nu Region Skåne och Regionalt Cancercentrum Syd (RCC) ett unikt samarbete med organisationen Cancerkompisar. Tillsammans ska man utveckla ett skräddarsytt digitalt verktyg genom vilket unga anhöriga ska kunna vidga sitt sociala nätverk och komma i kontakt med andra som befinner sig i en liknande situation. Det blir som ett forum för matchning, information och kunskap.

– Det handlar om att erbjuda ett mer varierat anhörigstöd till barn och unga än vi har idag.  Grundtanken är helt enkelt att ungdomarna också blir resurser för varandra med hjälp av teknik som är en naturlig del av deras vardag. Jag ser fram emot vad detta kan leda till, säger Birgitta Södertun (KD), ordförande i folkhälsoberedningen.

– Genom att föra samman RCCs stora vetenskapliga kunnande och Cancerkompisars starka engagemang i frågan tror jag den här nya formen kommer att bli ett bra komplement. Dessutom kan en långsiktig samverkan utvecklas mellan hälso- och sjukvården och en anhörigverksamhet som bygger på socialt entreprenörskap, säger Anders Åkesson (MP), regionråd.

Region Skåne går in med 1,7 miljoner kronor i samarbetsprojektet. Projektet är tvåårigt och finansieras ur Region Skånes sociala investeringsfond. Efter projekttiden ska den digitala funktionen vara helt på plats och självgående.

Mer information och kommentarer:

Birgitta Södertun (KD)
Regionråd och ordförande i folkhälsoberedningen
Tel: 0768-89 01 63

Anders Åkesson (MP)
Regionråd och vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Tel: 0705-17 32 86

Inga-Lill Lellky
Cancerkompisar
Tel: 0725-60 40 64

Region Skåne styrs sedan valet 2006 av en fempartimajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans utgör vi Femklövern i Skåne.

Hemsida för Femklövern i Skåne