Femklövern i Skåne

Region Skåne överklagar inte Förvaltningsrättens dom

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2013 13:53 CEST

Förvaltningsrättens dom gällande Region Skånes förvaltningsuppdrag kommer inte att överklagas. Förvaltningsrätten menar i sin dom att beslutet är av principiell karaktär och att Vårdproduktionsutskottet inte hade en tydlig delegation från Regionfullmäktige. I väntan på Förvaltningsrättens dom har inga av de föreslagna förändringarna verkställts.

– Vi kan inte se någon anledning att överklaga Förvaltningsrättens beslut. Vi anser fortfarande inte att frågan är av principiell karaktär men har ingen anledning att överklaga domen, säger regionrådet Michael Sandin (M).

Förvaltningarnas uppdrag kommer nu att beredas av Vårdproduktionsberedningen den 5 september för ett senare beslut i Regionstyrelsen den 19 september. Beslutsförslagen kommer inte att innehålla de förändringar av planerade operationer som har varit föremål för överklagningar. För lång tid av året har gått för att förändringarna ska vara möjliga att genomföra.

– Hanteringen av ärendet blir nu den samma som tidigare år. Vi kommer nu att förbättra vårt sätt att formulera förvaltningsuppdragen och utveckla vår modell för hur resurser fördelas. Samtidigt vill vi ge våra nya förvaltningschefer arbetsro att planera och utveckla sina verksamheter, säger Michael Sandin.


Michael Sandin (M)

Regionråd och ordförande i Vårdproduktionsberedningen-/utskottet
Tel: 070-935 12 47
michael.sandin@skane.se

Yngve Petersson (MP), 1:e v.ordf Vårdproduktionsberedningen-/utskottet

Patrik Holmberg (C), Ledamot

Åsa Holmén (FP), Ledamot

Per Einarsson (KD), Ledamot

Stefan Brandt
tf Pressekreterare
Tel: 044-309 34 62
stefan.brandt@skane.se

Region Skåne styrs sedan valet 2006 av en fempartimajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans utgör vi Femklövern i Skåne.

Hemsida för Femklövern i Skåne