Femklövern i Skåne

Region Skåne samlar framtidsfrågorna under ett paraply

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 09:40 CEST

Nu måste visionen och målbilden för Skånes universitetssjukhus fram

Utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvården måste vara långsiktigt och ha ett helhetsperspektiv. För att kunna utvecklas optimalt behöver områdena vård och hälsa hanteras tillsammans med arbetet kring innovationer, näringsliv, kompetensförsörjning, forskning och utveckling, kommunikationer, infrastrukturplanering, samhällsplanering, kultur, utbildning, miljö och klimat. Därför var det naturligt att hantera frågan om framtidens sjukvård som en del av arbetet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med sikte på 2030.

Skånes universitetssjukhus är en betydande aktör och har en betydande innovationsdrivande roll genom både den kliniska verksamheten och forskningen som bedrivs.

Att bli bäst i Sverige på vård ger också ett försprång i konkurrensen om rikssjukvården. Det kräver en vård som håller hög kvalitet och en forskning som kan hävda sig såväl nationellt som internationellt. Inom ramen för RUS-arbetet ges därför ett särskilt tilläggsuppdrag om att ta fram en vision och en målbild för Skånes universitetssjukhus (SUS).

– Om inte SUS kan bibehålla sin position i framtiden så riskerar vi att förlora en av de absolut viktigaste aktörerna för att befästa Skånes roll som den mest innovativa regionen 2020. Därför är visionen och målbilden för SUS fundamentala, säger Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande.

De partier som inte redan är representerade i RUS styrgrupp kommer att erbjudas adjungering för att kunna följa och delta i arbetet.

Samlat innebär detta att den särskilda styrgruppen för framtidens sjukvård avvecklas och uppdraget kommer i stället att bli en naturlig del av RUS-arbetet.

– Det finns en tendens att arbeta i stuprör. Delar av organisationen pratar inte med varandra, trots att deras arbete i allra högsta grad påverkar varandra. Eftersom vi nu samlar det under RUS-paraplyet ser vi till att blickarna riktas åt samma håll, säger Gilbert Tribo (FP).

– Nu breddar vi styrgruppen och engagerar samtliga gruppledare vilket ger oss en ännu bredare parlamentarisk förankring, säger Anders Åkesson (MP).

– När Region Skåne som enda region eller landsting i Sverige ökar antalet kliniska prövningar måste vi se till att fortsätta i den riktningen. Detta är en viktig komponent för att klara av det, säger Katarina Erlingson (C).

– Vi kommer att se till så att medicinska fakulteten vid Lunds universitet involveras för att försäkra oss om att forskning och utbildning har en nyckelroll även i fortsättningen, avslutar Birgitta Södertun (KD).

Mer information och kommentarer:
Pia Kinhult (M)
Regionstyrelsens ordförande
Nås genom pressekreterare Johan Folin. Tel: 0721-99 83 85

Gilbert Tribo (FP)
Regionråd och ordförande i Närsjukvårdsberedningen
Tel: 0768-87 03 07

Anders Åkesson (MP)
Regionråd och vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Tel: 0705-17 32 86

Katarina Erlingson (C)
Regionråd och ordförande i Personal- och arbetsgivarutskottet
Tel: 044-309 32 28

Birgitta Södertun (KD)
Regionråd och ordförande i Folkhälsoberedningen
Tel: 0768-89 01 63

Region Skåne styrs sedan valet 2006 av en fempartimajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans utgör vi Femklövern i Skåne.

Hemsida för Femklövern i Skåne