De rödgröna i Region Skåne

Region Skåne skärper arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2017 09:10 CET

Kvinnor i hela världen har de senaste veckorna vittnat om sexuella trakasserier och övergrepp som en del av #MeToo-uppropet. Med anledning av detta går det rödgröna styret fram med åtgärder för att skärpa arbetet för att motverka sexuella trakasserier och övergrepp inom Region Skåne.

Region Skåne är Skånes största arbetsgivare med omkring 35 000 medarbetare och många tusen möten mellan kollegor, patienter och kunder sker varje dag. Region Skåne har ett ansvar att arbeta mot sexuella trakasserier och kränkningar på alla de arenor och sammanhang som dess verksamheter är representerade.

– Det är aldrig acceptabelt att man på sin arbetsplats blir utsatt för kränkningar och trakasserier, och inom Region Skåne råder nolltolerans. Vi ser ett starkt behov av att förtydliga och följa upp att detta efterlevs, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

I ett ärende som ska behandlas på regionstyrelsen den 7 december får regiondirektören i uppdrag attytterligare stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp. Kunskapen om Region Skånes visselblåsarfunktion ska öka. Medarbetare ska veta att man via funktionen anonymt kan inkomma med vittnesmål om sexuella trakasserier och övergrepp. Regiondirektören får också i uppdrag att utreda behovet av jämställdhetsombud i Region Skånes verksamheter.

– Alla ska kunna känna sig trygga på jobbet och det ingår i arbetsgivarens ansvar att skapa sådana förutsättningar, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

Den 1 januari 2017 skärptes lagkraven i diskrimineringslagen (2008:567), där arbetsgivare bland annat ska ta fram, följa upp och utvärdera riktlinjer och rutiner för att förhindra sexuella trakasserier. Regiondirektören ska redovisa vidtagna åtgärder i enlighet med de skärpta lagkraven på regionstyrelsens arbetsutskott den 30 januari 2018.

– Det är bra att #MeToo har uppmärksammat denna fråga. Det behövs både klara regler men också en signal om att detta aldrig är acceptabelt. Ingen ska behöva gå till jobbet med en klump i magen eller gå därifrån och känna sig dålig till mods, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande regionstyrelsen.

För kommentarer, kontakta
Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande
Nås genom Malin Tykesson, presschef
Tel: 0725-99 76 04

Anders Åkesson (MP), vice ordförande regionstyrelsen
Tel: 0705-17 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.