Femklövern i Skåne

Region Skåne visar en positiv ekonomisk prognos för 2013

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 12:30 CEST

Region Skåne visar nu en positiv prognos för 2013 på 233 miljoner kronor, och detta samtidigt som tillgängligheten i vården och kollektivtrafiken fortsätter att öka. Köerna till besök och operation är nu kortare än någonsin tidigare i Region Skånes historia. Region Skåne har uppnått kraven för kömiljarden alla årets månader, vilket inte har inträffat tidigare. För april och maj uppnåddes också det högre excellenskravet.

– Detta visar att vi är på rätt väg, även om vi ännu inte har nått målet. Våra medarbetare på alla nivåer gör ett fantastiskt jobb. De allra flesta är nöjda med sin arbetsplats, men vi vet att vi har medarbetare på vissa håll i Region Skåne som upplever en alltför stor stress på jobbet. Ett av våra viktigaste mål är att även de ska känna sig tillfreds. När ekonomin och tillgängligheten fungerar blir det arbetet mycket lättare, säger Pia Kinhult (M), regionstyrelsens ordförande.

För att Region Skånes mål om ett överskott på 300 miljoner kronor ska nås behövs ytterligare 67 miljoner kronor, eller knappt två promille av Region Skånes omslutning.

Fler väljer att resa med Skånetrafiken än beräknat och prognosen för kollektivtrafiken visar på ett positivt resultat på 70 miljoner kronor. Region Skånes kostnadsutveckling är bland de lägsta i Sverige, och både inom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken har enorma framsteg gjorts för att förbättra verksamheten och använda resurserna bättre.

Region Skånes månadssammandrag finns på skane.se.

Mer information och kommentarer:
Pia Kinhult (M)
Regionstyrelsens ordförande
Nås genom pressekreterare Johan Folin, tel: 0721-99 83 85

Region Skåne styrs sedan valet 2006 av en fempartimajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans utgör vi Femklövern i Skåne.

Hemsida för Femklövern i Skåne