Region Värmland

Region Värmland beviljas projektstöd för utredning av innovativ IT-satsning

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2014 15:42 CET

Region Värmland är en av tolv organisationer i Sverige som beviljas projektstöd från VINNOVA för projekt med syfte att stimulera innovationslusten i den offentliga sektorn. Projektet går ut på att utreda förutsättningar för att skapa ett tjänstelabb i form av en IT-baserad plattform.

Utlysningen från VINNOVA syftar till att ta vara på goda idéer, uppmuntra eldsjälar och bidra till ett arbetsklimat som främjar nytänkande och innovation. Av 114 projektansökningar är Region Värmland en av tolv organisationer i Sverige som beviljas projektstödet. Stödet går till en satsning på ett IT-projekt som ska utreda förutsättningar för att skapa ett tjänstelabb i form av en IT-baserad plattform för att matcha behov och lösningar hos kommuner för offentliga tjänster.

Det sammanlagda projektstödet till de tolv organisationerna uppgår till 4,9 miljoner kronor. Av dessa pengar tilldelas Region Värmland 275 00 kronor. Utlysningen har genomförts i tre omgångar och VINNOVA planerar för fler satsningar under året där det förutom stöd till planering även ska ges möjligheter att utveckla och utföra innovationerna. Projektet genomförs tillsammans med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP).

Övriga projekt som också beviljats projektstöd rör bland annat satsningar på personliga webbmöten inom myndighetsvärlden, E-tjänster för hjärtsviktspatienter och utformning av avfallskärl.  

VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika inriktning och spänner över flera samhällsområden och näringsgrenar.

Kontaktperson

Anders Olsson

E-post: anders.olsson@regionvarmland.se

Telefon: 054 – 701 10 25


Region Värmland är värmlänningarnas organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling, kultur, kollektivtrafik  och folkbildning. Huvudman är Landstinget i Värmland och de 16 värmländska kommunerna.