Region.Västerbotten

​Region Västerbotten håller workshop i Jakobstad

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2018 08:07 CEST

Region Västerbotten har de senaste åren skapat en innovationsprocess som involverar medborgare och syftar till att lösa samhällsproblem. Innovationsloopen har exporterats till ett flertal regioner och den 12 maj var representanter för länet återigen hos grannarna i Österbotten för att leda en Idéverkstad – den här gången under rubriken ”Nya idéer för framtidens turismbransch”.

Det blir cirka 40 deltagare från Österbotten som träffas under en hel dag på Svenska Gården i Jakobstad för att hitta nya perspektiv på hållbar turism.

– Både våra utmaningar och förutsättningar är desamma, så samarbete blir därför helt naturligt, säger Emil Hägglund, som tillsammans med Nicklas Berglund är projekt- och processledare för Innovationsloopen.

I samverkan med Österbottens förbund och Jakobstadregionens Utvecklingsbolag Concordia ägnas hela dagen åt lösningar, som kan passa lika väl på vår sida Bottenviken.
Syftet med idéverkstaden är att vidareutveckla hållbar turism utifrån de unika förutsättningar som finns i våra regioner.

– Ingen specifik aktör äger de idéer som arbetas fram utan de tillhör alla. Det är en av grundpelarna med öppen, medborgardriven innovation, säger Emil Hägglund.

Föreläser som inspiration till grupperna gör Tina Frisk från företaget Ekolyx, som gjort sig ett namn internationellt genom sin paroll ”reseupplevelser i världsklass”.

Under dagen arbetar sedan företag och organisationer i turismbranschen, projektaktörer, beslutsfattare och näringslivsutvecklare sida vid sida med kulturella och kreativa näringar och studerande.
Som inspiration deltar också Greger Burman från stiftelsen Adopticum med spetskompetens inom området optisk mätteknik – en teknologi som effektiviserar och digitaliserar alla tänkbara branscher och områden idag.

– Av alla spännande teknikframsteg som görs idag är den optiska mättekniken en av de mest intressanta, och den är dessutom lättillgänglig. Därför är det spännande att ha med dem på workshopen och se vad som kan utvecklas för att locka fler turister, och ge dem en ännu bättre upplevelse av Norra Sverige, säger Nicklas Berglund.

Idéverkstaden ordnas inom Interreg Europe-projektet OSIRIS. Projektet OSIRIS tar fram tillvägagångssätt som för ihop medborgare, företag, och offentliga organisationer i en samskapande process i det regionala utvecklingsarbetet.

Uppdraget:

Smart specialisering handlar om att ta in ny teknologi i traditionella branscher för att förbättra effektivitet och kvalitet och för att skapa nya affärsmöjligheter.
Smart specialisering handlar också om att ta tillvara på en regions unika förutsättningar och resurser och att bli ännu bättre på det man redan är bra på. Det är strategiskt klokt ur konkurrenssynpunkt och därmed också kostnadseffektivt. Detta tankesätt kan även tillämpas på turismbranschen – som lever av och för sina naturresurser. Med detta som utgångspunkt är dagens uppdrag: ”Hur skapar vi hållbara upplevelser för våra besökare genom att kombinera skärgård och natur med ny teknologi, utan större investeringar?”

FAKTA

VAD: Idéverkstad; med turism, tekonologi och smart specialisering i fokus
VAR & NÄR: Svenska Gården, Jakobstad, 12 april – kl 09.00-16.30.
HUR: Kreativ workshop, inspirationsföreläsningar, showroom med framtidens teknik.

Presentationerna under dagen hålls på svenska men gruppdiskussionerna hålls på svenska och finska.

Kontakt:

Emil Hägglund
emil.hagglund@regionvasterbotten.se
076-141 05 05

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/