Region.Västerbotten

Region Västerbotten vill stärka företagens finansieringsmöjligheter

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2018 11:35 CET

Vid ett besök hos Region Västerbotten i förra veckan presenterade Europeiska investeringsfonden sitt förslag på finansiellt garantiinstrument för företag i regionen. Ett förslag som kan leda till fler arbetstillfällen och öppna upp för nya investeringslösningar i norra Sverige. 

- Vi ser fram emot fortsatta diskussioner med EIF, och ska noggrant överväga förutsättningarna att inrätta instrumentet, säger Erik Bergkvist (S) regionstyrelsens ordförande vid Region Västerbotten.

Förra veckan besökte Europeiska investeringsfonden (EIF) Region Västerbotten. Vid besöket presenterade EIF sitt förslag på finansiellt garantiinstrument för små- och medelstora företag i regionen.

Garantiinstrumentet bygger på en modell där företag kan låna investeringsmedel från Europeiska investeringsfonden. Modellen är forfarande under utformning men öppnar upp för potentiella nya investeringslösningar i norra Sverige. 

- Att möjliggöra riskavlastning till våra företag skulle öka investeringsviljan och främja företagen. På sikt skulle det leda till fler arbetstillfällen och därmed ökade skatteintäkter, menar Erik Bergkvist. Om detta går i lås kan det på sikt innebära miljardbelopp i investeringar i norra Sverige. 

Besöket är en del av EIF:s möten med Tillväxtverket och de fyra nordligaste regionerna i Sverige.

För mer information:

Jörgen Niemann, Strateg näringsliv och innovationer, Region Västerbotten
076-843 89 86, jorgen.niemann@regionvasterbotten.se

Erik Bergkvist, Regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten
070-618 68 55, erik.bergkvist@regionvasterbotten.se 

Presskontakt:

Olivia Collin, Kommunikatör, Region Västerbotten
073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/