Sparbanken Öresund AB

Regional aktieplats förser First North med nytt bolag

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 14:00 CET

Skånska Energi har idag meddelat att de avslutar handeln av sin aktie på Sparbanken Öresund Marknadsplats den 7 december, för att den 8 december påbörja handel på Nasdaq OMX First North. I och med denna förändring kommer verksamheten på Sparbanken Öresund Marknadsplats att upphöra.

Sparbanken Öresund startade 2002 en marknadsplats där regionala företag med många aktieägare erbjöds en möjlighet att enkelt köpa och sälja aktier.   

För mer information, var god kontakta:

Michael Ekelund, Chef Placeringsmarknad, 040-608 11 50

Christina Elwing, Chef Kommunikation, 040-608 10 40, 0703-21 75 16

Om Sparbanken Öresund

Välkommen till en bank som tänker annorlunda. Sparbanken Öresund bildades hösten 2010 när Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen gick samman. Resultatet blev inte bara en ny bank, utan också en ny syn på vilken roll en bank ska ha, hur den ska betrakta omvärlden och hur den ska förhålla sig till sina kunder. Sparbanken Öresund verkar i västra Skåne och har en stark lokal närvaro med 35 bankkontor på 25 orter. Genom sina ägarstiftelser stöttar banken lokala projekt för barn och ungdomar, utbildning och forskning, kultur, idrott samt näringsliv. Sparbanken Öresund tror på oberoende rådgivning. Bankens rådgivare får ingen provision för sina rekommendationer.