Västra Götalandsregionen

Regional enhet för organdonation på Sahlgrenska

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 14:23 CEST

Från Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2008-09-09 14:00

Tillgång på donerade organ från avlidna givare är ett måste för transplantation. Idag är tillgången mindre än behovet. För att fler svårt sjuka patienter ska kunna erbjudas transplantation behövs en samlande resurs.
Därför bildas nu en regional enhet för organdonation vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Överläkare Bengt-Åke Henriksson är utsedd som chef för enheten.

Nuvarande organisation är både väletablerad och välfungerande, men eftersom organdonationer, särskilt på mindre sjukhus, inte är så frekventa behövs tydligare rutiner och t.ex. klargörande av roller vid organdonation.
Den nya enheten kommer organisatoriskt att finnas inom sjukhusgemensam administration och sorterar direkt under kvalitetsdirektör Ing-Marie Bergbrant för att markera enhetens oberoende.
Bengt-Åke Henriksson är utsedd som donationsansvarig läkare på halvtid och tillika som regionalt donationsansvarig läkare med uppdrag från Västra Götalandsregionen.

Han kommer tillsammans med sex koordinatorer, som tidigare haft sin placering vid Transplantationscentrum, att skapa en organisation med specialutbildade läkare och sjuksköterskor som på ett professionellt sätt handlägger alla rutiner kring organdonation.

- Koordinatorerna har mångårig erfarenhet av donationer och är mycket professionella, säger Bengt-Åke Henriksson.

- Vi kommer att vara fristående från dem som behandlar patienten före dödsfallet men även från dem som behandlar de som är i stort behov av organen. Opartiskheten är viktig, betonar han.

En anestesiolog kommer också att knytas till enheten på deltid. En referensgrupp kommer också att bildas vars främsta uppgifter är att ansvara för samarbetet mellan donationsenheten och transplantationscentrum samt fungera som rådgivare.

Enhetens huvuduppdrag är att ansvara för donationsverksamheten inom hela Västra sjukvårdsregionen och samarbeta med Sydöstra- och Norra sjukvårdsregionen.

Ytterligare information lämnas av
Överläkare Bengt-Åke Henriksson, tfn 0705 49 19 44
Kvalitetsdirektör Ing-Marie Bergbrant, tfn 0736 25 45 44

Kontaktperson: Överläkare Bengt-Åke Henriksson, tfn 0705 49 19 44
Kvalitetsdirektör Ing-Marie Bergbrant, tfn 0736 25 45 44