Regionförbundet Jönköpings län

Regional enighet om infrastruktursatsningar

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2012 16:13 CEST

Regionförbundet och Landstinget i Jönköpings län har i samarbete med Trafikverket Region Syd enats om vilka infrastruktursatsningar länet vill ha med i den nationella transportplanen för 2014-2025. 
– Nu ska Regionförbundet och Landstinget kraftfullt arbeta för att få till förbättringar av standard och kapacitet i länets väg- och järnvägsnät. Det innebär att vi även är beredda att vara med och finansiera satsningarna, säger Bengt Dahlqvist (m), Regionförbundets ordförande
.

Tidigare i dag höll Trafikverket en så kallad hearing om regeringens infrastrukturproposition och revidering av den nationella transportplanen för 2014-2025. Bengt Dahlqvist (m) från Regionförbundet var på plats i Alvesta för att presentera inspel och prioriteringar från Jönköpings län.

Regionförbundet och Landstinget, som är regional kollektivtrafikmyndighet, vill tillsammans med Trafikverket Region Syd se följande åtgärder i den nationella planen: 

  • Rusta upp och utveckla Jönköpingsbanan (Jönköping-Nässjö) och det så kallade Y:et (Värnamo-Jönköping/Nässjö)
  • Bygg bort flaskhalsarna på de nationella stamvägarna E 4 förbi Ljungby och Rv 40 (delen Ulricehamn-Jönköping) 
  • Fortsätt planeringen av den sammanbindande länken Borås-Jönköping-Linköping på Götalandsbanan (Göteborg-Stockholm) snarast.

Regionförbundet och Landstinget betonar att behovet av åtgärderna är stort och att varje ytterligare fördröjning hämmar tillväxten i regionen, men även samverkan med kringliggande regioner.
– Att vi har nått total enighet i länet, och även vill samverka när det gäller finansieringen av satsningarna, förbättrar självfallet våra möjligheter att få gehör i den nationella transportplanen, konstaterar Bengt Dahlqvist.

Länets nya prioriteringar innebär inte att objekt som finns med i nuvarande planering lyfts ut. Angelägna satsningar som Rv 26 (Månseryd-Mullsjö) och Rv 40 (Nässjö-Eksjö)ligger kvar i den fastställda planen när denna nu ska revideras och kompletteras.

Länets inspel till hearingen om regeringens infrastrukturproposition och revidering av nationell plan finns som bildpresentation på www.regionjonkoping.se

Regionförbundet är den politiska arenan för samverkan och regional utveckling i Jönköpings län. Vårt uppdrag är att ansvara för det regionala tillväxtarbetet samt främja hållbar utveckling och tillväxt mot målet ett snabbare, öppnare och smartare län.