Socialdepartementet

Regional konferens om barns rättigheter på institution, 14 - 15 november

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 09:19 CET

Sex unga personer från Ryssland, Sverige och Norge kommer att berätta om sina egna erfarenheter av institutionsvård under den konferens som Östersjöstaternas råd anordnar tillsammans med Socialdepartementet. Konferensen startar kl. 13.00 tisdagen den 14 november och pågår till eftermiddagen den 15 november på Radisson SAS Royal Park Hotel, Frösundavik, Solna.

Runtom i Östersjöregionen lever barn en del av eller hela sin barndom på institution. Trots försök att finna alternativa former för vård av barn som inte kan växa upp i sin familj, är institutionsplacering det som erbjuds. Forskning från Sverige och andra länder visar på allvarliga följder för barn som växer upp på institution. Andelen unga personer som hamnar i olika svårigheter efter en institutionsvistelse är hög både i Sverige och i andra länder i regionen.

FNs Konvention om barnets rättigheter lägger ett ansvar på staterna att bistå barn som inte kan växa upp i sin familj. Europarådet har i sina rekommendationer från maj 2005 rekommenderat staterna i Europa att stärka barnets rättigheter och att genom att följa rekommendationerna öka kvaliteten på den vård som ges.

Konferensen anordnas inom det existerande regionala samarbetet omkring utsatta barn och är en del av det svenska ordförandeskapets i Östersjöstaternas råd, CBSS. Förutom att ta del av unga personers erfarenheter och åsikter, kommer deltagarna från 12 länder i Östersjöregionen att lyssna till hur tillsyn och stöd efter institutionsplacering ser ut i de olika länderna. Experter från England presenterar också erfarenheter omkring barns deltagande och vilka effekter det kan och bör ha på utformningen av placeringar på institutioner. Erfarenheter från forskning i länderna i regionen liksom praxis presenteras också.

Program på engelska bifogas nedan.


Programme: "The Rights of Children in Institutions in the Region of the Baltic Sea States" Improving Child Participation, Monitoring and Post Placement Assistance.

For Senior Officials, Researchers and Practitioners from: Belarus, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Russian Federation, Sweden and Ukraine.

Radisson SAS Royal Park Hotel, Stockholm, Sweden

Tuesday the 14th to Wednesday the 15th of November 2006


Tuesday the 14th of November:
12.00 Lunch

13.00 Afternoon session
Chair: Ms Gunilla Malmborg, Director, Swedish Ministry of Health and Social Affairs

13.05 Welcoming Address
Ambassador Christer Persson, Chairperson of the CBSS, CSO for the presidency of the CBSS.

13.15 Welcoming Address
Mr Björn Bredesen, Deputy Director General, Ministry of Children and Equality, Norway. Chair of the Working Group for Co-operation on Children at Risk, WGCC

13.30 Plenary Presentation:
Ms Mona Sandbaek, Researcher, NOVA, Norwegian Social Research, Norway. Former seconded Norwegian national expert to the Council of Europe. "Council of Europe Child Policy; Building a Europe for and with Children"

14.00 Session I: Supporting boys and girls leaving institutional care
Chairperson: Ms Gunilla Malmborg, Director, Swedish Ministry for Health and Social Affairs

14.00 Plenary presentation: Professor Mike Stein, University of York, UK. "Resilience and Young People Leaving Residential Care"

14.45 Coffee

15.15 Panel of experts
Ms Sandra Sicilie Hansen and Ms Ruzzel Abueg, Norwegian Union for Children in Care. Mr Nuri Can and Mr Ziad Abuali, Swedish Organisation K.A.M.P. (Renunciation of Criminality Motivated by Friends), Ms Natalya Malysheva and Mr Kunal Vennikov Kumarovic, Russian NGO Souchastie v sudbe (Participating in your destiny). Young persons' views on post placement assistance. Moderated by Dr Carolina Överlien, Save the Children Sweden.

16.15 National experiences
Dr Annette Munch, Danish Child and Adolescent development Centre. "Young persons leaving care".

Ms Galina Semyia, Researcher, Moscow University, Russia

Mr Alexander Petrynin, Director, Khabarovsk town psycho-pedagogical Centre, Russia

Dr Yvonne Sjöblom, Stockholm University, School of Social Work, Sweden. "Leaving Care"

Ms Tamara Uliasz, Ministry for Social Affairs, Poland.
"Paths to self- reliance of children residing in care institutions in Poland".

17.30 Question and Answer session

17.45 Summing up of the first day

19.00 Dinner hosted by the Swedish Ministry of Health and Social Affairs.


Wednesday the 15th of November
9.00 Session II: Monitoring institutions taking stock of the CRC and other applicable international conventions and recommendations.

Chairperson: Mr Björn Bredesen, Norwegian Ministry for Children and Equality. Chairperson of the WGCC

9.00 Keynote speaker: Dr Roger Morgan Childrens rights Director, UK
"Children's voices as a part of monitoring residential care".

9.45 Mr Eric Backer Røed, Senior adviser, County Governor of Hordaland, Norway: "The new Norwegian monitoring system. Implemented changes and lessons learned".

10.15 National Experiences:
Mr Geert Jørgensen, Managing Director, LOS - The National Organisation of Residential Homes and Special Schools, Denmark: "Accreditation of Private Residential Homes and Special Schools"

Ms Ieva Zumente, Ministry of Children and Family Affairs, Latvia: "The state children rights protection inspectorate"

10.45 Coffee

11.15 National Experiences:
Mrs. Liudmyla Volinets, Director, State Department for Adoption and Protection of the Rights of the Child, Ministry of Ukraine for Families, Youth and Sports, Ukraine. "Reforms in the Field of Institutional Care in Ukraine"

Mr. Bragi Gudbrandsson, General Director of Government Agency for Child Protection, Iceland

12.15 Questions and answer session

12.30 Lunch

13.30 Session III. Child participation in all aspects of institutional care.
Chairperson: Dr Gabriele Kötschau, Director of the Secretariat of the Council of the Baltic Sea States

13.30 Keynote speaker: Nigel Cantwell, Child Protection Consultant
Initiatives to improve monitoring and supervision to increase transparency and openness in institutions

14.00 Panel of experts
Ms Sandra Sicilie Hansen and Ms Ruzzel Abueg: Norwegian Union for Children in Care. Mr Nuri Can and Mr Ziad Abuali, Swedish Organisation K.A.M.P. (Renunciation of Criminality Motivated by Friends), Ms Natalya Malysheva and Mr Kunal Vennikov Kumarovic, Russian NGO Souchastie v sudbe, (Participating in your destiny).Young persons views on child participation in the region. Questions from the floor. Moderated by Dr Carolina Överlien, Save the Children Sweden

15.00 National Experiences
Mr Elmet Puhm, Deputy Director, SOS Children's Village, Estonia: "Report from research on Childrens voices"

Ms Kristiina Laiho, Development Manager, Social Centre of Expertise Pikassos Oy. "Child participation and the Finnish bill of welfare act".

15.30 Plenary discussion
Summing up and future action. For the WGCC: Head of the Children's Unit, Mr Lars Lööf.

16.00 End of the Conference


Kontakt:
Anthony Jay
CBSS sekretariat i Stockholm
08-440 19 31

Lars Lööf
Ansvarig vid barnenheten vid CBSS sekretariat
0709-304 907