Paper Province

Regional Värmland förstärker satsning på kompetensutveckling inom pappers- och massaindustrin

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 09:38 CET

- Region Värmlands investering och engagemang stärker vår satsning på ett modernt utbildningsverktyg i teknisk och pedagogiskt framkant. Satsningen är ett led i arbetet att skapa ett skogsindustriellt utbildningscenter i Värmland som riktar sig dels till Sverige, Norge och Danmark, men även till internationella aktörer och studenter, säger Mats Williams, vd på The Paper Province.

EU har tidigare beviljat 2,9 miljoner kronor för utvecklingen av Greenbox och den totala budgeten uppgår till drygt 5 miljoner kronor. Utvecklingsarbetet, inklusive tester på en rad svenska bruk och Karlstads Teknikcenter, kommer att vara färdigt hösten 2011.

– Greenbox kommer både elever och anställda i regionen till godo, samtidigt förstärks Värmlands betydelse för den nationellt viktiga pappers- och massaindustrin, säger Susanne Öhman, vd på The Packaging Greenhouse.

Greenbox kommer att bestå av ett antal beprövade verktyg och lösningar för kompetensutveckling som uppdateras och anpassas till svenska förhållanden. Det hela förpackas i en modern och lättillgånglig e-plattform. The Packaging Greenhouse utvecklar Greenbox tillsammans med 14 aktörer från fem olika länder.


För mer information, vänligen kontakta:

Mats Williams, vd, The Paper Province, tfn 0706-27 49 42

Susanne Öhman, vd, The Packaging Greenhouse, tfn 0706-99 20 73The Paper Province är ett ledande kluster för samverkan mellan aktörerna inom pappers- och massaindustrin i Värmland med omnejd. Ingen annanstans finns så mycket kompetens samlad inom massa- och pappersindustrin som här. The Paper Province består idag av 88 medlemsföretag. I en färsk sammanställning av europeiska klusterbildningar och deras innovationskraft var The Paper Province ett av 16 kluster, det enda i Sverige, som fick högsta betyg.

www.paperprovince.comThe Packaging Greenhouse AB är en fristående industriforsknings- och utbildningsmiljö inom pappers- och massateknik. Med en fullskalig pilotmaskin, eget laboratorium och skräddarsydda, processnära utbildningar ger The Packaging Greenhouse den svenska och globala pappers- och massaindustrin kraft att växa. The Packaging Greenhouse finns i Karlstad och ägs av The Paper Province.

www.thepackaginggreenhouse.com