Mittuniversitetet

Regionala miljoner till risk- och krisforskning

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 12:18 CET

Mittregionen stärker samarbetet inom risk- och krisområdet. Syftet är att bygga ett nationellt ledande forskningscenter vid Mittuniversitetet som skall bli en motor för de många företag och organisationer som redan finns i branschen.

Målet är att utveckla ledande forskning och påbörja samproduktion av forskning tillsammans med företag och myndigheter. Projektet skall knytas till ett nytt forskningscenter, ”Risk and Crisis Research Center, RCRCenter” som etableras vid Mittuniversitetet under 2010. För att nå målet investeras närmare 9 miljoner av EUs strukturfonder i projektet. När medfinansieringen från regionen räknas med omfattar hela satsningen 18 miljoner.

– Forskare, företagare och representanter för myndigheter skall tillsammans utveckla nya produkter, modeller och utbildningar, säger Susanna Öhman vid Mittuniversitetet. Projektet kommer också att betyda mycket för samverkan mellan de företag som finns inom det här området i Mittsverige och universitetet.

Projektet är direkt knutet till Safety and Rescue Region (SRR), en grupp företag, organisationer och myndigheter i Västernorrland och Jämtland inom risk/krishantering, säkerhet och räddning. SRR stärker den regionala branschen och skapar affärsmöjligheter.  Kopplingen mellan det nya projektet samt SRR och myndigheter i regionen är tydlig. Detta inte minst genom att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) på Sandö finns med. 

– Mittuniversitetet är en en viktig samarbetspartner i SRR och ger betydelsefull kunskap för aktörerna i klustret. En samlad forskning inom området gör det också enklare att hitta former för samverkan, som är så viktig för att komma vidare inom de aktiviteter som också sker inom SRR projektets arbete med den fortsatta klusterutvecklingen, säger Anneli Kuusisto, projektledare Safety and Rescue Region (SRR).


Frågor kan ställas till:
Anna Olofsson, 063-16 5 567, 070-676 0264, anna.olofsson@miun
Susanna Öhman, 063-16 5 485, 070-66 75485, susanna.ohman@miun.se