Motala kommun

Regionala naturskolan på Omberg fortsätter

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 16:33 CET

Regionförbundet Östsam bidrar även år 2007 med 546 000 kronor till Naturskolan Ekopark Omberg. Dit kan alla mellanstadieklasser åka för att under ledning av en naturpedagog lära sig om naturen.
Subventionen innebär att alla kan åka dit för 1 500 kronor oavsett var i länet man bor och då ingår bussresa!

Naturskolan Ekopark Omberg har bedrivits som ett projekt 2004-2006. Under de åren har 7 300 barn och 1 050 vuxna guidats på Omberg. Även personer med invandrarbakgrund, samt funktionshindrade har besökt skolan.

Naturskolan Ekopark Omberg finansieras huvudsakligen av Regionförbundets Natur- och fritidsråd. Sveaskog har står för lokalen. Länsstyrelsens personal leder och samordnar verksamheten.

Kontaktpersoner:
Marita Dahlgren, ordförande i Regionförbundets Natur- och fritidsråd, 073-701 90 36, eller Britt-Louise Nilsson, projektsamordnare Regionförbundet Östsam, 013-25 56 17, 070-510 21 95.