Landsbygdsdepartementet

Regionala rådgivande nämnder inrättas inom EU:s fiskeripolitik

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2004 14:51 CEST

Sju regionala rådgivande nämnder inrättas med företrädare från fiskesektorn och andra intressenter. Nämnderna ska lämna yttranden och rekommendationer om fisket till medlemsstaterna och kommissionen.

Det kom EU:s fiskeministrar överens om när de sammanträdde idag i Bryssel.

- Nämnderna är ett sätt att öka fiskesektorns ansvar för ett hållbart fiske samtidigt som andra intressen får ett inflytande över de råd som ministrarna bygger sina beslut på, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.

- Jag välkomnar särskilt den öppenhet som de rådgivande nämnderna ska arbeta med.

Den politiska överenskommelsen innebär att nämnder inrättas för Östersjön, Medelhavet, Nordsjön, vatten i nordväst, vatten i sydväst, pelagiska bestånd och för fiske på internationellt vatten.

Nämndernas ska arbeta med stor öppenhet. Det innebär att mötena både i generalförsamlingen och verkställande kommittén ska vara öppna för allmänheten. Verkställande kommitténs möten kan vara stängda endast om så beslutas vid exceptionella tillfällen.

Öppenheten innebär också att skriftliga yttranden och rekommendationer som nämnderna tar fram ska vara offentliga.

Två tredjedelar av representanterna i nämnderna ska komma från fiskesektorn. Dit räknas till exempel fartygsägare och beredningsindustrin.
En tredjedel ska komma från andra intressenter bland andra miljöorganisationer, företrädare för vattenbruket, konsumentorganisationer och sport- och fritidsfiskare.

Nämnderna kommer i en startfas att delvis finansieras med allmänna medel. En utvärdering ska också göras av nämndernas arbete efter tre år.

Kontakt
Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
anders.teljeback@agriculture.ministry.se
Anna Larson
Departementssekreterare
08-405 12 41
070-519 02 61