Västra Götalandsregionen

Regionalt handlingsprogram för att näringsutveckla kultursektorn.

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 13:15 CEST

Frågan om hur konstnärerna ska kunna leva på sin konst och hur företagsutveckling ska kunna anpassas för kultursektorn är mer aktuellt än någonsin - bland annat i den nyligen presenterade kulturutredningen. Västra Götalandsregionen har nu tagit fram ett handlingsprogram för att näringsutveckla kultursektorn som börjar gälla från och med i år. Målet är att skapa ökad sysselsättning, stödja entreprenörskap, klusterutveckling och kulturföretagande.

 

- Inte minst i den situation som Sverige nu befinner sig i när många verksamheter inom industrisektorn har svårt att hävda sig internationellt är kulturen och dess möjligheter till nya arbetstillfällen oerhört viktiga . I dystra tider behöver människor kultur och upplevelser för att se tillvaron i ett större sammanhang. Samtidigt skapar kulturen många tillfällen för nya arbeten såväl lokalt som regionalt, säger Lars Nordström (fp) ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd om programmet.

Programmet innehåller fyra huvudsakliga insatsområden;

Tillämpad affärsutveckling
Stödinsatserna för affärsutveckling på kulturområdet måste bygga på en djupare kunskap om sektorns förutsättningar och konstnärernas yrkesvillkor. Det behövs ökade inslag av utbildning i entreprenörskap vid de regionala konstnärs- och hantverksutbildningarna. Ökad kunskap om kulturföretagande i det befintliga stödsystemet för affärsutveckling är ett annat av målen.

Lokala systembyggen
Samverkanssystem som skapas utifrån unika förutsättningar får allt större betydelse idag. Programmet ska identifiera lokala system som baseras på kulturkompetens. Aktörerna i systemen kan behöva stöd i ett initialt skede för att kunna förverkliga den gemensamma affärsidén.

Mötes- och nätverksutveckling
Ett viktigt inslag bland konst- och kulturaktörer är tillgång till nätverk och mötesplatser. Här kan ny kunskap och nya kontakter skapas. Utvecklade IT-plattformar, seminarieverksamhet, hållbar nätverksutveckling och arenor för möten mellan olika kompetenser är väl beprövade verktyg som skall utvecklas inom programmets ram.

Forskningsmiljö och "think tank"
Programmet föreslår att man skapar en arena för kunskapsbildning och idéutveckling för att aktörer från akademin, kulturlivet och näringslivet - regionalt, nationellt och internationellt. En think tank ska kunna följa kultursektorns utveckling på olika nivåer och arbeta med ett förutsättningslöst idéarbete för framtiden.

Kulturnämnden och regionutvecklingsnämnden avsätter gemensamt 5 miljoner under 2009 till åtgärderna i programmet. Budgeten för programmet fattas för ett år i taget men totalt kan det bli 30 miljoner kronor under 2009-2012. Programmet riktar sig i första hand till aktörer med en verksamhet som baserar sig på kultur- och hantverkskompetens. För att genomföra programmet behövs en och en halv processledartjänst. Processledarna kommer att få i uppdrag att öka budgeten med hjälp av EU-medel.


Kontaktperson: Lars Nordström (fp) ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd 070-920 68 39,
Kent Johansson (c) ordförande i Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd 070-537 03 40, Annika Ottosson, t.f. kulturchef Västra Götalandsregionens kultursekretariat 031-63 09 25, Agneta Mårdsjö chef näringslivsenheten Västra Götalandsregionens regionutvecklingssekretariat 031-63 09 48, Jenny Jernberg kommunikatör Västra Götalandsregionens kultursekretariat 031-705 17 53 Skapat av: Jenny Jernberg Epost: jenny.jernberg@vgregion.se