Region Värmland

Regionalt klustersamarbete prisades i Bryssel

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2013 08:47 CET


Det regionala klustersamarbetet i Värmland, Dalarna och Gävleborg (SLIM-projektet) prisades på torsdagskvällen vid en ceremoni i Bryssel. Detta i samband med att EU-kommissisonen delade ut RegioStars Awards till de mest framgångsrika regionala utvecklingsprojekten i Europa.

SLIM-projektet vann andrapris i kategorin smart tillväxt – att länka universitet till regional tillväxt. Regionrådet Catarina Segersten Larsson och Staffan Bjurulf, projektledare för SLIM i Värmland, fanns på plats i Bryssel och tog emot priset från Luc Van den Brande, juryordförande, under överseende av Johannes Hahn, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik.

- Det är oerhört glädjande att EU-kommissionen uppmärksammar arbetet i Värmland, Dalarna och Gävleborg och att samarbetet med Karlstads universitet och andra lärosäten har ökat utbytet av kunskap och ökat innovationskapacitet i regionen, Catarina Segersten Larsson, regionråd på Region Värmland.

- Priset är ett kvitto på att vi tillhör toppskiktet i Europa och att den arbetsmetod vi tagit fram för att utveckla de regionala företagens styrkor fungerar och ger resultat, säger Staffan Bjurulf, projektledare för SLIM i Värmland.

Och det är inte första gången som SLIM-projektet tar emot pris av EU-kommissionen.

2011 vann man RegioStars Award i kategorin regional konkurrenskraft – att förutse ekonomisk förändring.

Innovation och tillväxt

SLIM-projektet stöder utvecklingen av kluster och innovativa miljöer i Värmland, Dalarna och Gävleborg. Projektet omfattar 15 klusterorganisationer med omkring 700 företag som tillsammans har cirka 60 000 anställda, och tre universitet och högskolor med cirka 55 000 forskare och studenter.

- Med klusterorganisationens hjälp kan små och medelstora företag inom samma bransch växa snabbare, genom att företagen får värdefulla kontakter med universitet och offentliga aktörer. Externa mätningar visar att samarbetet leder till ökad innovation och regional tillväxt, säger Staffan Bjurulf.

I SLIM-projektet deltar Region Värmland, Region Dalarna och Region Gävleborg, klusterorganisationer i norra Mellansverige, Karlstads universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Tillväxtverket och Vinnova. Projektet stöds av EU:s strukturfond Mål 2 Norra Mellansverige.

149 bidrag

RegioStars Awards är en tävling för projekt som delfinansieras via Europeiska regionala utvecklingsfonden. I år tävlade rekordmånga bidrag, hela 149 stycken i fem olika kategorier. 27 bidrag gick vidare till final. På förstaplats i kategorin smart tillväxt kom Uptec, en Science Park i Portugal.

BILD: Regionrådet Catarina Segersten Larsson och projektledare Staffan Bjurulf tog emot priset till SLIM-projektet från EU-kommissionen.

För mer information, kontakta:

Staffan Bjurulf, projektledare SLIM i Värmland, Region Värmland. Tfn: 054-701 10 32

Catarina Segersten Larsson, regionråd, Region Värmland, Tfn: 054 - 701 10 12


Region Värmland är värmlänningarnas organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling, kultur, kollektivtrafik  och folkbildning. Huvudman är Landstinget i Värmland och de 16 värmländska kommunerna.