Paper Province

Regionalt kompetensnätverk etablerat i Värmland - Medlemmar från olika branscher lär av varandra

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2011 11:57 CET

Efter de två första nätverksträffarna är det regionala kompetensnätverket NERO i Värmland etablerat med medlemmar från företag i alla fyra kluster liksom från offentliga arbetsgivare. "Den unika styrkan med nätverket är vi kan lära av varandra branschöverskridande", säger några av de 40-tal medlemmar som anslutit sig till nätverket.

"Att vidga kontakterna till fler branscher ökar möjligheterna att få nya kreativa idéer och tips", säger Lena Hedström - rekryteringsansvarig på Stora Enso Packaging.

"Genom nätverket får jag kontakter och kan ta del av erfarenheter från andra", säger Johan Hagberg - sektionschef på Citec Engineering.

"Nätverket är viktigt eftersom vi behöver samverka mer kring rekryteringar för att hitta jobb åt båda parter i en familj", säger Elisabeth Wikström - kompetensstrateg på Landstinget i Värmland.

Regionalt nätverk för kompetensfrågor
Kompetensnätverket NERO (Nätverket för Erfarenhetsutbyte, Rekrytering och Omställning) är ett regionalt nätverk för kompetensfrågor som startats av KOM-INN-projektet.

KOM-INN är ett regionalt samarbete inom kompetensförsörjning för att säkra framtidens kompetensbehov och konkurrenskraft i Värmland. Projektet drivs av de värmländska klusterorganisationerna i samarbete med Karlstads universitet och Region Värmland. De fyra klustren - The Paper Province, Stiftelsen Compare Karlstad, The Packaging Arena och Stål & Verkstad - representerar tillsammans cirka 300 företag som sysselsätter drygt 20.000 personer i Värmland.

Företagen i de fyra klustren - liksom de offentliga arbetsgivarna i kommuner och landsting - står inför samma utmaningar när det gäller den framtida kompetensförsörjningen.

"Vi vet genom våra kartläggningar att de värmländska klusterföretagen behöver rekrytera cirka 1.000 nya medarbetare under de närmaste åren", berättar Monica Brandelius som är projektledare i KOM-INN. "Och vi vet att yrken som efterfrågas mest är ingenjörer, process- och maskinoperatörer, svetsare, programutvecklare och systemvetare".

Genom regional samverkan arbetar nu alla parter mot ett gemensamt mål - att utveckla och införa hållbara system för strategisk och varaktig kompetensförsörjning i Värmland.

”Nu vet vi att det finns både behov och intresse”
För att nå dit har KOM-INN tagit en rad initiativ - bland annat att starta det regionala kompetensnätverket NERO.

"Vi behöver samverka mer och lära mer av varandra - därför gick vi ut med en inbjudan till personer som arbetar med kompetens- och rekryteringsfrågor", berättar Monica Brandelius.

Till det första nätverksmötet kom ett 40-tal personer och till det andra kom nästa lika många.

"Nu vet vi att det finns både behov och intresse - därför kommer vi att driva nätverket vidare primärt inom ramen för KOM-INN-projektet men på sikt som ett eget nätverk".

Kompetensnätverket NERO är öppet för alla som arbetar internt med kompetens-, rekryterings- och omställningsfrågor i sina organisationer. Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter; lära av varandra; finna användbara metoder; och samarbeta för en positiv utveckling i organisationerna. Och detta ska uppnås genom att ordna nätverksträffar, studiebesök, bjuda in föreläsare och visa upp goda exempel.

Gästföreläsare på det första nätverkmötet (augusti 2011) var Paki Holvander som är kommunstrateg inom demokrati och mångfald i Södertälje kommun. Det andra nätverksmötet (oktober 2011) handlade om Age Management med Stefan Vallerius som gästföreläsare. Nästa nätverksträff (januari 2012) kommer att handla om Employee Branding.

”Branschöverskridande nätverk ger mer”
Lena Hedström - rekryteringsansvarig på Stora Enso Packaging - har varit med på en av nätverksträffarna:

"Det gav mig mycket intressanta tankar om hur vi idag arbetar med Age Management och vad vi skulle kunna göra framöver", säger hon och räknar med att delta på kommande nätverksträffar: "Dels för att få bolla tankar med andra som har liknande frågeställningar, dels för att få ta del av föreläsningar, studiebesök och genomgångar av nya system eller sätt att arbeta på".

Lena Hedström är med i andra nätverk - ett för rekryteringsfrågor inom Stora Enso och ett för personalvetare från utbildningestiden: "Kompetensnätverket NERO ger ännu mer i och med att det är branschöverskridande", säger hon.

Johan Hagberg - sektionschef på Citec Engineering - har varit med på de båda första nätverksträffarna:

"Jag vill gärna vara med i nätverket för att få möjlighet till erfarenhetsutbyte och lära mig mer om rekrytering", säger Johan Hagberg som är nöjd med de första träffarna: "Jag har fått kontakter och erfarenheter från olika företag - och jag har lärt mig mer om mångfald och Age Management".

Elisabeth Wikström - kompetensstrateg på Landstinget i Värmland - ser nätverksträffarna som en bra möjlighet att träffa kollegor som arbetar med samma frågor oavsett om det är offentlig eller privat verksamhet: "Jag hoppas att vi tillsammans kan hitta beröringspunkter som vi kan samverka kring branschöverskridande - exempelvis när det gäller gemensamma rekryteringar för båda parter i en familj".

Elisabet Wikström är med i ett rikstäckande nätverk kring kompetensförsörjning med deltagare från bland annat statliga verk och större privata aktörer: "Med NERO har vi fått ett nätverk här i regionen som inte kräver några längre och tidskrävande resor".

För mer information:
Monica Brandelius, projektledare, KOM-INN!, tfn 054-24 04 67