Svenska ESF-rådet

Regionalt samarbetsprojekt medverkar på rikskonferens i Örebro

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 08:31 CET

Projektledarna i Nuevo

Det regionala samarbetsprojektet Nuevo är ett av tjugo EU-finansierade ungdomsprojekt från hela landet som medverkar på Svenska ESF-rådets rikskonferens på Conventum i Örebro den 4 november. Bland övriga deltagare märks bland andra Gustav Fridolin, riksdagsledamot för Miljöpartiet, samt Niklas Wykman och Jytte Guteland, ordförande för MUF respektive SSU. 

Under förmiddagen organiseras en form av korta rundabordsmöten – så kallad speed-dejtning – där konferensdeltagarna får möjlighet att i mindre grupper träffa de tjugo projekten för att tömma dem på erfarenheter och slutsatser om hur man kan förbättra situationen för unga i arbetslivet.

Nuvo är ett treårigt regionalt samarbetsprojekt mellan de fem kommunerna Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås och Örebro. Projektet riktar sig till arbetslösa unga vuxna i åldern 18-29, som tagit emot ekonomiskt bistånd under en lång tid och som har särskilda behov.

–  Nycklarna till unga vuxnas framtid är tid, självförtroende, självkänsla, individuella lösningar och stöd,  säger Mia Ström som är projektkoordnator för Nuevo sedan starten för två år sedan.

En dag om och för unga i arbetslivet
Varje år anordnar Svenska ESF-rådet en rikskonferens, ESF-dagen, för att visa upp delar av verksamheten inom Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden. I år äger ESF-dagen rum den 4 november i Örebro och har temat unga i arbetslivet. Under dagen varvas föreläsningar och debatt med 100-tals möten mellan projekt och konferensdeltagare. Det är en öppen konferens med besökare från myndigheter och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå. Läs hela programmet på www.esf.se/esf-dagen-2010

För mer information:
Mia Ström, projektkoordinator Nuevo, 076 - 551 38 62, www.nuevoprojektet.se 
Max Wallenberg, kommunikatör Svenska ESF-rådet, 08-579 171 37

Svenska ESF-rådet
Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige. Under 2010 genomför ESF-rådet även det Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning.

Under perioden 2007-2013 fördelar ESF-rådet över 6,5 miljarder kronor till projekt som främjar kompetensutveckling, motverkar utanförskap och förbättrar systemen för integration av medborgare från länder utanför EU. Räknar man in svenska offentliga medel satsas över 13 miljarder kronor. Minst 315 000 kvinnor och män kommer att beröras. Sedan 2008 har ESF-rådet delat ut över 4,2 miljarder kronor till 1615 projekt inom Socialfonden.