Västra Götalandsregionen

Regionen beredd förskottera Partihallsförbindelsen

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 13:44 CET

PRESSMEDDELANDE angående regeringens godkännande av Partihallsförbindelsen ur miljösynpunkt

Regeringen har idag ur miljösynpunkt godkänt den planerade nya vägförbindelsen Partihallsförbindelsen som ska binda samman E20 och E45 i Göteborg.
– Detta är ett efterlängtat och positivt besked som gör det möjligt för oss att nu gå vidare i arbetet med att få till stånd en snar byggstart av detta angelägna vägprojekt, säger Kent Johansson, regionråd i Västra Götalandsregionen.

Partihallsförbindelsen ingår i den Regionala Infrastrukturplanen för Västra Götaland men har försenats. Projektet har stor betydelse för framkomligheten för både nationell och regional trafik i Göteborg och därmed för den ekonomiska tillväxten i Västsverige. Väglänken är den första etappen i en fortsatt planerad vägutbyggnad med en tunnelförbindelse under Göta älv. Redan en utbyggnad av Partihallsförbindelsen ger stora positiva effekter för både trafikanter och miljön. Frågan om en förskottering och därmed tidigareläggning av Partihallsförbindelsen har diskuterats men beslut har inte kunnat fattas eftersom miljöprövningen inte varit klar. En förskottering behöver godkännas av regeringen.

– Västra Götalandsregionen står fast vid sitt tidigare besked om att vi är beredda att finansiera de räntekostnader som uppkommer vid en tidigareläggning och vi kommer att tillsammans med kommunledningen i Göteborg arbeta för att projektet ska byggstartas så snart som möjligt, avslutar Kent Johansson.

Kontaktperson: Kent Johansson, regionråd, tel 0705 370340
Rolf Thor, kommunikationsdirektör, tel 0703 206358